بازگشت به صفحه اول

 از روز

 
 

دلارام علي: صداي زنان ديگر خاموش نمي شود

اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

دلارام علي، فعال حوزه زنان که با حکم قطعي 28 ماه زندان براي شرکت درتجمع مسالمت آميز 22 خرداد ‏‏1385 مواجه شده درگفت وگو با روز اظهارداشت که از تبرئه ناعادلانه نيروي انتظامي به دليل ضرب وشتم وي ‏و دريافت حکم زندان خود، شگفت زده است. ‏

اودرپاسخ به اينکه آيا انتظار چنين حکمي را داشته است يانه گفت: "انتظار داشتم. به خاطر پيگيري هايي که ‏مقامات امنيتي طي روزهاي گذشته کرده وتماس هايي که گرفته بودند ومخصوصا تماس دومشان که تهديد آميز ‏هم بود، حدس مي زدم حکمي که برايم صادر کرده اند حبس باشد منتها اينکه چه مقدار وبه چه شکلي باشد را نمي ‏دانستم."‏

اودرخصوص تماس تهديدآميزي که مامورين اطلاعاتي باوي گرفته بودند خاطرنشان کرد: "در آخرين تماس گفته ‏بودند اگر مراجعه نکنم دستگير مي شوم وبرايم گران تمام مي شود."‏

دلارام علي که پس از دريافت حکم، خود را براي تحمل مجازاتي آماده مي کند که" ناعادلانه" مي داند، ادامه داد: ‏‏"نيروي انتظامي کاملا ناعادلانه ازپرونده اي که ما ازآنها به دليل ضرب وشتم شکايت کرده بوديم تبرئه شد. آنها ‏تنها با ارسال نامه اي گفتند که ما اقدام غيرقانوني انجام نداديم وآن کسي که اقدام غيرقانوني انجام داده زناني هستند ‏که تجمع کرده بودند. با اين جواب برايشان منع پيگيرد صادر شد درحالي که حکم من پس ازيک سال دوندگي تاييد ‏مي شود وبايد بروم زندان."‏

اين فعال حوزه زنان درخصوص احساسي که پس ازدريافت حکم داشت گفت: "طبعيتا ازوقتي که حکم دادگاه بدوي ‏آمد وتعزيزي بود به ماجراي زندان فکر کرده بودم .اما فکر مي کنم اين بخشي ازروند مبارزاتي است که زنان ‏آغاز کرده اند وچون به مذاق حکومت خوش نمي آيد، بخشي ازاين روند هم شامل رفتن به زندان مي شود. فکر ‏مي کنم با رفتن يک، دو ويا چند نفر به زندان اين حرکت که درقالب کمپين هاي مختلف شکل گرفته هرگز ‏خاموشي نمي گيرد وحتي يقينا جنبش زنان را در راهي که مي رود بيشتر مي کند وپرشورتر از قبل؛ چرا يکي از ‏يارانش به زندان مي رود. زنان مي دانند حالا که يارانشان در زندان هستند، براي اينکه اين مطالبات پيگيري ‏شود،نبايد اين صدا خاموش بماند."‏

دلارام علي درخصوص روندي که منجر به دريافت حکم شد توضيح داد: "يک بار تماس گرفته بودند که حکم ‏حاضراست وبرويم شعبه شش اجراي احکام وآن را دريافت کنيم. من مراجعه نکردم و انها دوباره تماس گرفتند که ‏بار دوم تهديد آميز بود. پس ازآن با مشورت خانم عبادي به آنجا مراجعه کرديم. اما حکم قانونا ارائه نشده وبه ‏امضاي وکيل هم نرسيده است."‏

وي درخصوص وکلاي خود وهمچنين مهلتي که قبل ازاجراي حکم وجود دارد گفت: "وکلاي من خانم ها عبادي، ‏ستوده، علي کرمي و ارزني هستند. حکم شفاهي اعلام شده و وکيل براي چند روز تقاضاي مهلت کرده که کارهايم ‏را انجام بدهم. البته گفته اند قانونا هيچ مهلتي ندارم و بايد هرچه سريعتر خودم را معرفي کنم وگرنه وزارت ‏اطلاعات دستور بازداشت من را دارد. يعني ازهمان زمان که وکيل فهميده و من هم مطلع شده ام، بايد خودم را ‏معرفي کنم. "‏

دلارام علي روند رسيدگي به پرونده اش را غيرطبيعي دانست وافزود: "کلا اين پرونده ها روال طبيعي را طي ‏نمي کند وپرونده من هم يکي ازهمين پرونده هاست. در تمام اين مدت هيچ کدام ازاحضاريه ها و حتي راي دادگاه ‏بدوي را به من کتبي اعلام نکرده اند. چون کاري که دارد انجام مي شود خيلي وجاهت قانوني ندارد، طبيعتا ترجيح ‏مي دهند چيزکتبي هم دست کسي نباشد. شفاهي مي گويند وبه اجرايش مي گذارند."‏

اولين نفر خانم ارزني بود که از حکم دلارام علي با خبر شد: "من با خانم ارزني به دادگاه رفتم. ايشان داخل رفتند ‏که حکم را بگيرند. بيرون که آمدند اعلام کردند حکم تاييد شده وفقط چهارماه وده ضربه شلاق ازآن کم شده است. ‏اين مسئله به خاطر اتفاقاتي که قبلش افتاده بود، محتمل بود. چون حکم اوليه هم حبس تعزيزي بود احتمالش مي ‏رفت که تاييد بشود."‏

خانواده دلارام، علي رغم ناراحتي ازدريافت چنين حکمي، گفته اند که ازدخترشان وفعاليت هايي که انجام داده ‏است حمايت مي کنند: "طبيعي است که خانواده ام ناراحت شده اند، اما خودشان را درادامه اين روند سهيم مي ‏دانند. آنها هرجا که لازم باشند درکنار فعالان زنان حضور خواهند داشت وهرطوري که اين روند ادامه داشته باشد ‏آنها هم به عنوان حامي درکنارم خواهند بود."‏

وي نخواست که درخصوص واکنش آيت الله شاهرودي به درخواست متوقف کردن حکم زندانش که توسط وکلاي ‏وي ارائه شده پيش بيني کند: "حدس زدن اين احتمال شايد عقلاني نباشد. درواقع من درجايگاهي نيستم که پيش ‏بيني کنم آقاي شاهرودي چه تصميمي خواهند گرفت. ما روال قانوني کار را طي مي کنيم و از ايشان هم توقع ‏نداريم که ترحم کنند يا اقدام غيرقانوني انجام دهند. اما يکي ازکارهايي که به صورت قانوني مي توانيم درخواست ‏کنيم اين است که از ايشان بخواهيم روند غيرعادلانه حکم را متوقف کنند، ايشان هم به عنوان رييس قوه قضاييه ‏بايد پاسخ بدهند که اميدوارم چنين بشود."‏

اين فعال حقوق زنان که دريافت حکم 28 ماه زندان وي با شگفتي زيادي همراه بوده است گفت که روز شنبه خود ‏را به زندان معرفي مي کند: "شنبه خودم را معرفي کنم. البته آنها اعلام رسمي نکرده اند که يک ساعت ديگر، ‏فردا ويا چند روز ديگر؛ ولي گفته اند خودم را معرفي کنم، چون دستور بازداشت موجود است ووزارت اطلاعات ‏مي تواند مرا بازداشت کند. درواقع زمان خاصي ندارداما به دليل اينکه مجبورم مدتي را درزندان بگذرانم، اگر ‏آنها هم اين حق را به من ندهند من به خودم اين حق را مي دهم که چند روزي به کارهايم دربيرون سروسامان ‏بدهم وبعد خودم را معرفي کنم. "‏

--------

با حقوق زن مخالفيد، برچسب ديگر نزنيد

واکنش گسترده به احکام قضايي اخيرdelaram.jpg

‏‏مريم کاشاني
m.kashani@roozonline.com

در حاليکه اقشار مختلف جامعه و شخصيت هاي سرشناس ايراني براي جلوگيري از زنداني شدن دلارام علي، فعال ‏زنان که به جرم شرکت در يک تظاهرات آرام به بيش از دو سال حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده، بي نتيجه مانده ‏است، ديروز هانا عبدي، ديگر فعال حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا نيز در کردستان بازداشت شد. او دوست و‎ ‎همراه روناک صفازاده است که يک ماه پيش دستگير شد و هنوز خبري از وي در دست نيست.‏

به دنبال قطعي شدن حکم زندان دلارام علي، گروهي از مادران فعالان حقوق بشري، ديروز به همراه مادر دل آرام علي ‏با مراجعه به قوه قضاييه خواستار توقف اجراي اين حکم ناعادلانه شدند. بنه نوشته سايت زنستان "اين مادران نامه دل ‏آرام علي و جمعي از مادران خطاب به رئيس قوه قضاييه را به دبيرخانه قوه قضاييه برده بودند، مسئولان بخش هاي ‏مختلف قوه قضاييه و دادگستري تهران اما با بي توجهي به درخواست آنها، امکان هرگونه رسيدگي سريع به اين خواسته ‏را رد کردند. دبيرخانه قوه قضاييه پس از 3 ساعت مادران را به رئيس دادگستري کل تهران ارجاع داد. آنجا نيز در ‏غياب رئيس و معاون دادگستري، فردي که مسئوليت رسيدگي به پرونده را برعهده داشت، تقاضاي رسيدگي به اين ‏درخواست را منوط به ارائه احکام بدوي و تجديد نظردانست.اين در حالي است که دادگاه انقلاب از ارائه اين احکام به ‏دل آرام علي و وکيلش خودداري کرده است. اسکندري که به عنوان جانشين معاون دادگستري استان تهران، پاسخگوي ‏مادر دل ارام بود، گفت:«ما هيچ اختياري براي توقف حکم نداريم و فقط رئيس دفتر آقاي شاهرودي مي تواند اين حکم ‏را متوقف کند.»اسکندري در برابر اين سئوال که چرا دبيرخانه قوه قضاييه ما را به شما که هيچ اختياري در اين زمينه ‏نداريد ارجاع داده، سکوت کرد".‏

بر اساس اين گزارش‎ ‎‏"مادراني که مي خواستند صداي اعتراض و دادخواهي دل آرام را به گوش رئيس قوه قضاييه ‏برسانند، 6 ساعت در راهروهاي قوه قضاييه و دادگستري سرگردان بودند" بدون آنکه کسي خود را ملزم به پاسخ گويي ‏به آنان بداند.‏

‎شيرين عبادي:‏‎ ‎بي خود برچسب ارتداد نزنيد‎

شيرين عبادي، در همين ارتباط و در کنفرانس مطبوعاتي "حقوق زن" که در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، ‏ضمن سخناني با اشاره به وضعيت دلارام علي، به عنوان "نمونه بارز" نقض خواسته هاي انساني زنان زير پوشش‎ ‎‏"براندازي" اظهار داشت:‏‎ ‎‏"زناني که محاکمه مي شوند به علت اينکه خواسته هاي انساني شان را مطرح مي کنند در ‏دادگاه به اقدام عليه امنيت، اخلال عليه نظام و... متهم مي شوند. دادگاههاي ايران حاضر نيستند، و اين شهامت را ندارند ‏که بگويند زني را محاکمه مي کنند که مي خواهد بگويد من يک انسانم ومن حق دارم. به او مارک مي زنند که تو مي ‏خواهي براندازي کني يا اقدام عليه امنيت ملي کني.نمونه بارزش موکل خود من و دختر من است که در واقع جاي دختر ‏من است. کسي که من به او افتخار مي کنم، کسي که شجاع تر از من و مبارزتر ازمن به خيابان رفته که بگويد ديه زن ‏بايد برابرمرد باشد. که بگويد من يک نوعروس هستم که نمي خواهم شوهرم هوو سرم بياورد، دلارام علي را که محکوم ‏کردند به دو سال و ۶ ماه حبس. امروزخبر دادند که حبسش قطعي شده و بايد خودش را معرفي کند و او را بايد به زندان ‏ببرند. خودش داوطلب شده که خودش را به زندان معرفي کند. مي‌دانيد چرا؟ به همان علتي که سقراط جام شوکران را ‏سرکشيد".‏

شيرين عبادي اضافه کرد:‏‎ ‎‏"عيبي ندارد اين زندانها تمام مي‌شود. اما سخن من با آن دادگاهي است که شهامت نداشت ‏بگويد اين دختر را به اين دليل محکوم کردم که فقط مي گفت نمي خواهم هوو سرم بيايد.من صحبتم با افرادي است که ‏سر زنان بلا مي آورند، که يک دختر تحصيل کرده، دکتر، به جرم اين که در خيابان راه مي رفته، با همکار مردش ‏صحبت کرده، به زندان فرستاده مي شود، و رفتار توهين آميز با در زندان مي کنند. او در همدان نيم ساعت قبل با ‏خانواده اش تلفني صحبت کرده و روحيه خيلي خوبي داشته و بعد از نيم ساعت جسدش را تحويل مي دهند که آثارکبودي ‏بر بدنش است. شما به من بگوييد آيا اين دخترظرف نيم ساعت خودکشي کرده؟ زهرا کاظمي شد چند تا؟ ظرف نيم ‏ساعت؟"‏

خانم عبادي آنگاه با اشاره به برخوردهاي خشن با تجمعات زنان، افزود:‏‎ ‎‏"مي رويم در خيابان فقط به خاطر اينکه شادي ‏مان رو ابراز کنيم. روز زن است. ديديد چه کردند؟‎ ‎همين دلارام علي که سقراط وار خودش را به زندان معرفي مي کند ‏و جام شوکران را سرمي نوشد، در هجوم پليس، روز 22 خرداد که زنان جمع شدند، دستش شکست.گواهي پزشکي ‏قانوني برديم، عکس برديم، استشهاد برديم، من ازرئيس نيروي انتظامي در دادسراي عمومي شکايت کردم. مي دانيد چه ‏شد؟ سه بار بازپرس رئيس نيروي انتظامي را احضار کرد که بيا و توضيح بده. او فقط در پاسخ گفت اينها خلاف قانون ‏در خيابان جمع شدند. وهم اعلام کرديم که اولا خلاف قانون نيست زيرا که تجمع مسالمت آميز آزاد است، اما فرض کنيم ‏استدلال پليس درست بوده باشد. اگر کسي کار غير قانوني مي کند آيا پليس بايد دستش را بشکند؟ استدلال ها کارگر نشد، ‏بلاخره آقاي بازپرس با شهامت براي پليسي که دست دلارام علي را شکسته بود قرار منع تعقيب صادر کرد. و حالا به ‏اين دختر مي گويند برو زندان. کمپين راه افتاد. در کمپين مطالباتي مطرح بود که براي صحت تک تک جملاتي که به ‏کار رفته بود ما توضيح المسائل را برديم به دادگاه. و چون نتوانستند يک جمله خلاف شرع پيدا کنند تمام فعالين حقوق ‏زن و کمپين يک ميليون امضا محکوم شدند به اقدام عليه امنيت ملي. وقتي زورشان نمي رسد مارک ارتداد بزنند مارک ‏اقدام عليه امنيت مي زنند. چرا شهامت ندارند که بگويند با حقوق زن مخالفيم؟الان روناک، فعال کمپين يک ماه است که ‏در زندان سنندج به سر مي برد. مي گويند با فلان دسته همکاري مي کند-که دروغ است- تهمت زده اند که دروغ است. ‏خانه اش را گشته اند هيچي پيدا نکرده اند. يک دختر 21 ساله را جايي برده اند که کسي سراغ ندارد. دائما پدر و مادر ‏ها را تهديد مي کنند، که اگر حرف بزني بد تر مي شود. به خانواده زهرا گفته اند که اگر شيرين عبادي را به عنوان ‏وکيل انتخاب کنيد ديگه کارتون خراب مي شود. يعني چه. مي خواهيد دومرتبه بکشيدش؟ پدر و مادر ها را تهديد مي ‏کنند.مي گويند دختر ها درس بخوانند اما حق ندارند با شعور بشوند؟ اين چه شيوه برخورد با زنان مملکت است؟من از ‏همين تريبون به مردم جهان اعلام مي کنم، احکام محکوميت زنان صرفا به خاطر حمايت از حقوق زن است. صرفا به ‏خاطر اين است که ما با تعدد زوجات مخالفيم ! به اين خاطر است که ما ديه برابر مي خواهيم! بي خود به ما برچسب ‏ارتداد يا اقدام عليه امنيت ملي نزنيد. ما اين را به جهان اعلام مي کنيم."‏

‎نامه دلارام‎

دل آرام علي، خود طي نامه اي در همين ارتباط به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه نوشته است:‏‎ ‎‏"اينجانب در تجمع ‏مسالمت آميزي شركت كرده بودم كه قبل از شروع آن مورد ضرب و شتم عده اي از نيروهاي انتظامي قرار گرفتم كه ‏منجر به شكستن دستم شد. عليه ضاربان به دادسراي تهران شكايت كردم كه با وجود دلائل متعدد، متاسفانه قرار منع ‏پيگرد ضاربان صادر شد، اما من به علت شركت در همان تجمع در دادگاه انقلاب محكوم شدم."‏

او با اشاره به اينكه فاقد پيشينه كيفري است و تمامي اقدامتش در راستاي بهبود وضعيت حقوقي زنان بر‎ ‎‏"مبناي تفسير ‏درست از شريعت مقدس اسلام" بوده، آورده است:" من هيچ گونه اقدامي عليه امنيت ملي نكرده ام و هرگز عليه نظام ‏تبليغ نكرده ام، فقط از قوانين تبعيض آميز شكوه داشته و با استعانت از اجتهاد علماء روشنفكر درخواست بازنگري در ‏قوانين را دارم."‏

اين بازنگري نه تنها صورت نگرفت بلکه هانا عبدي، ديگر فعال حقوق زنان در کردستان نيز ديروز دستگير شد. طبق ‏گفته‎ ‎خانواده او، "هانا را ماموران امنيتي در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت کردند. ماموران که حدود 7 نفر ‏بودند، پس از بازداشت هانا، به خانه پدر او رفتند و پس از‎ ‎بازرسي خانه کيس کامپيوتر هانا و چند دفترچه حقوقي کمپين ‏را با خود بردند"‏‎.‎

هانا که 21 سال دارد، دانشجوي رشته روان شناسي در دانشگاه پيام نور‎ ‎بيجار است و در جمع آوري امضا براي ‏کمپين فعال بوده است. پيش از وي روناک صفازاده، به همين اتهام دستگير شده بود. مادر وي که بي خبري از فرزند ‏وي را به شدت آزار مي دهد در گفت و گو با روز تاکيد کرده بود که "روناک در زبان کردي به مهعناي روشنايي است ‏و حالا در غياب روناک، خانه ما تاريک است."‏

همزمان، مازيار سميعي، دانشجو و از فعالان مرد برابري خواه نيز با همين اتهامات دستگير و راهي زندان شده است. ‏دستگيري وي در پي تجمع دانشجويي در اعتراض به احکام صادره براي فعالين دانشجويي در دانشکده علوم اجتماعي ‏دانشگاه علامه طباطبايي در روز سه شنبه (8 آبان) صورت گرفت. مردان برابري خواه جنسيتي نيز در همين ارتباط اعلاميه داده اند که علاوه بر اعتراض به دستگيري مازيار سميعي، در آن سخن از ناتواني "دولت ـ مردان" در ‏پاسخگويي به مطالبات اجتماعي نيز رفته است.‏
‎ ‎
همزمان منصوره شجاعي نيز ضمن سخناني در کنفرانس مطبوعاتي کميته زن کانون‎ ‎مدافعان حقوق بشربا بازخواني ‏تاريخ مبارزات زنان ايران، تاکيد کرد که: "هرگاه زنان پا به پاي مردان‏‎ ‎براي يشبرد اهداف دموکراسي خواهي و ضد ‏استبدادي بيرون آمده و در پيکاري برابر براي‎ ‎پيشبرد جامعه تلاش کرده اند، پس از دستيابي به پيروزي هايي نسبي ‏همواره در بهره‎ ‎برداري از فرصت سهمي نابرابر با مردان برايشان منظور شده است"‏

خانم شجاعي در ادامه سخنان خود "از تمام جريانات و افرادي که کمپين‎ ‎يک ميليون امضا را مورد تهديد و حمله قرار ‏مي دهند" پرسيد: "آيا درقرن 21 خواست تغيير قوانيني که مادر، همسر، خواهر ودختران‎ ‎شما و مارا شايسته ‏برخورداري از حقوق مدني و احتماعي برابر نمي بيند خواستي قهرآميز‎ ‎و درضديت با آرا و عقايد جامعه و اقدام عليه ‏امنيت ملي است ؟ آيا روشي مسالمت جويانه تر از ارتباط دوسويه با هدف انتقال آگاهي و‏‎ ‎تجربه نسبت به وضعيت زنان: ‏‏"آنچه که هست و آنچه که مي تواند باشد" وجود دارد؟ آيا چنانچه ملتي در پي اين باشند که مطالبات حقوقي خويش را با ‏آگاهي‎ ‎کامل در قالب برگه هاي امضا شده به دست نمايندگان مجلس قانونگذار و ديگر مراجع‎ ‎دادرس برسانند مستحق ‏مجازات اند؟ آنهم بدين حد کينه توزانه و خشونت بار؟"‏

اين فعال حقوق زنان با تاکيد بر اينکه "ميزان دستگيري فعالان کمپين به جرم جمع آوري امضا که هيچگاه جرم‎ ‎محسوب ‏نمي شود رقمي است که نسبت به ماهيت حرکت کمپين شگفت آورترين رقم دستگيري در‏‎ ‎اين مدت کوتاه بوده است" ‏چنين ادامه داد: "اکثر جوانان وفعالان کمپين يا در آزادي مشروط با وثيقه و کفالت به سر‎ ‎مي برند يا درانتظار داگاه ‏واجراي حکم هستند ويا در زندان به سر مي برند‏‎.‎حکم هاي سنگين و بي تناسب با ماهيت فعاليتي که موجب دريافت اين ‏احکام‎ ‎شده است روز از پي روز موجبات شگفتي اذهان عمومي و بين المللي را بيشتر مي کند‏‎ ‎دلارام علي دختر جوان ‏وپرتلاش کمپين اينک در آستانه دوسال ونيم حبس قرار گرفته است‎. ‎نسيم سرابندي و فاطمه دهدشتي تنها به دليل جمع ‏آوري امضا حکم زندان دريافت کرده‎ ‎اند. روناک صفازاده يک ماه است که در زندان است. تهديد فعالان زن در ‏شهرستان ها‎ ‎ادامه دارد. سپيده پور آقايي فعال حقوق بشر در زندان است و خيلي از جواناني که‏‎ ‎اسامي شان يا به سبب ‏کم حافظگي من يا به سبب اعلام نکردن اسامي آنها در وضعيتي‎ ‎نامعلوم به سر مي برند‏‎.‎برخوردهايي که در شهرستانها ‏با فعالان کمپين ميشود نيز برگي ديگر از‎ ‎اعمال خشونت بر کمپين است. مانند اتفاق اخير در خرم آباد که هنگام ‏برگزاري کارگاه‏‎ ‎آموزشي به خانه ميزبان هجوم آورده و با خشونت آميزترين برخوردها نه تنها به آموزش‎ ‎دهنده و ‏آموزش گيرنده بلکه به ساحت مقدس آموزش اهانت روا داشتند"‏‎.‎

خانم شجاعي با اشاره به اينکه "کمپين حرکتي مسالمت آميز و مدني و برآيند قرني تجربه‏‎ ‎ومبارزه اجتماعي و حقوقي ‏است" گفت: "جرياناتي که در پي آنند که با تنگ تر کردن فضا و با فشار به عزيزانمان و‎ ‎اجراي احکام سنکين، روش ‏هاي خشونت بارخويش را برما تحميل کنند بدانند که هويت‎ ‎کمپين تعيين کننده کنش هاي مبارزاتي و حمايت از فعالان آن ‏است.فعالان کمپين به ابتکار، خلاقيت و استقلال عمل در اتخاذ روش هاي حقوق‏‎ ‎بشري پاسخي براي حرکات ضد حقوق ‏بشري خواهند يافت.‏‎ ‎کنش مستقل و مدني کمپين برخاسته‎ ‎ازهويت صلح جوي آن است هويت کمپين خشونت نيست و ‏خشونت پيشگان رابرسر سفره خشونت بار‎ ‎خويش گرسنه نگه خواهدداشت. کمپين غذايي بر سفره خشونت نخواهد ‏گذاشت."

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه