صفحه اول

 

حزب ايران

 

آدرس اينترنتی تماس با حزب ايران

hezb_e_iran@yahoo.com

اعلاميه ها، پيام ها وسخنراني ها

 • سومین سال در گذشت مهندس نظام الدین موحد را یاد می داریم
 • بیانیه حزب ایران درباره انتخابات پیش رو
 • سوسياليسم حزب ايران
 • بیانیه بمناسبت سی تیر
 • دموکراسی و استقلال
 • بلای فقر و ظلم
 • ما چه می خواهيم؟
 • درگذشت شادروان دكتر پرويز ورجاوند را به ملت بزرگ ايران تسليت مي‌گوييم
 • اصول وعقايد حزب ایران
 • اعلامیه حزب ایران به مناسبت درگذشت جاوید نام مهندس نظام الدین موحد
 • بيانيه حزب ايران به مناسبت سالروز قيام دانشجويي 16 آذر
 • «ریشه کهن آذربایجان در خاک کهن تاریخ»

 • تصاويری از مراسم مشروطيت

 • اطلاعيه حزب ايران پيرامون مراسم سالگرد قيام ملي سي تير

 • گفتگو خبرگزاری جبهه آزادی  با نظام الدین موحد دبیر کل حزب ایران

 • هشدارحزب ایران

 • هر راه کاين ددان بنمايند چاه است و راه - راه مصدق (سازمان جوانان حزب ايران - شاخه شيراز)

 • حاكميت ملّي تنها در ساية نهادينه شدن تربيت دموكراتيك در جامعه تحقّق مي‍يابد(مهندس نظام الدين موحّد دبيركلّ حزب ايران)

 • امير انتظام بيست و پنج سال مقاومت

 • گرامی داشت سالروز قيام ملی 30 تير

 • ريشه کهن آذربايجان در خاک کهن تاريخ

 • تبريک به انجمن زرتشتيان

 • اعلاميه حزب ايران در باره انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

 • ديدار جمعي از ياران و هواداران حزب ايران و جبهه ملي ايران از مجروهين زلزله بم

 • اعلاميه حزب ايران بمناسبت سالگرد 16 آذر

 • پيام به هم ميهنان عزيز وهشدار به زمامداران

 • حاکميت ملی و تربيت دموکراسی (مهندس موحد )