بازگشت به صفحه اول  
 
 

فریبکاری انتخاباتی علیه اراده ملت را محکوم می کنیم

جبهه ملی ایران بارها هشدار داده بود که در شرایط و با قانونهای حاکم بر جمهوری اسلامی نمی توان انتظار هیچگونه انتخابات آزاد و درستکارانه را داشت. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ثابت کرد که نه تنها از جمهوری اسلامی نمی توان متوقع آزادمنشی و احترام به رای ملت  بود، بلکه از چنین نظامی جز دروغ و فساد سیاسی بر نمی آید. تقلب فاحش در اعلام نتایج انتخابات دوره دهم، خیانت سازمان یافته در امانت نسبت به رای مردم، و فریبکاری و توهین به شخصیت فرد فرد ملت ایران، در واقع ماهییت جمهوری اسلامی را بیش از پیش به ایرانیان و جهانیان معرفی کرد.

جبهه ملی ایران تقلب از پیش برنامه ریزی شده در این انتخابات و معرفی شخصیتی که کمترین احترام را در میان رای دهندگان و نیز جامعه جهانی ندارد به عنوان رییس جمهوری منتخب، و سپس تنفیذ آن را بوسیله سرکوب خونین ملت بی دفاع توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، یک کودتای سیاسی – نظامی تلقی می کند و عاملان آن را خائن به منافع و خواستهای ملت ایران می شناسد.

ما از ملت ایران می خواهیم که این بار سرسختانه برای احقاق حق خود بایستند و پایداری کنند، و با مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی به سردمداران حاکمیت جمهوری اسلامی بفهمانند که دوران دروغ و تزویر و فساد پایان یافته و پیمانه صبر مردم لبریز شده و اینک هنگام تسلیم در برابر اراده ملت است.

جبهه ملی ایران ضمن تقبیح زشت ترین و فریبکارانه ترین رفتار حکومتی نسبت به ملت بزرگ ایران، اعلام می کند که نتیجه اعلام شده انتخابات را به هیچ وجه نمی پذیرد. بنابراین، دولت آقای احمدی نژاد را از هر گونه مشروعیت و مقبولیت برخوردار نمی داند.

ما خواهان این هستیم که:

1- دولت هر گونه رفتار خشونت آمیز با مردم بی دفاع معترض، و ضرب و جرح و کشتار آنان، را بی درنگ متوقف کند.

2- ملت عزیر ایران تظاهرات و اعتراضات خود را بطور مسالمت آمیز و به دور از هر گونه احساسات و بی صبری برگزار نمایند و بهانه به دست مجریان خشونت ندهند.

3- در صورتیکه وزارت کشور رای های مردم را نابود یا دستکاری نکرده باشد، بازشماری آنها زیر نظارت نمایندگان همه نامزدها انجام گیرد.

4- در غیر این صورت، نتایج انتخابات ابطال و تجدید آن زیر نظارت نهادهای بین المللی ذیصلاح و نهادهای جهانی حقوق بشر انجام گیرد.

جبهه ملی ایران اعلام می کند که با تمام نیرو از حقوق و رای ملت ایران پشتیبانی خواهد کرد و از همه سازمانهای سیاسی ملی که پیشتر به دموکراسی و آزادی از طریق حاکمیت دل بسته بوده اند دعوت می کند که در یک همبستگی ملی با ما همداستان شوند.

جبهه ملی ایران

24 خرداد 1388

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران