بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر پیمان انقطاع

درگذشت نابهنگام و بسیار تأسف آور دکتر پیمان انقطاع، فرزند گرامی دکتر ناصر انقطاع، از مبارزین دیرپای نهضت ملی ایران را به دوست و همراه ارجمند خود دکتر ناصر انقطاع و خانواده محترم ایشان تسلیت میگوئیم و آرزوی شکیبائی برای ایشان داریم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بیست و هفتم بهمن ماه 1388 برابر شانزدهم فوریه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/ 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور