بازگشت به صفحه اول  
 
 

گرامی باد خاطره مصدق بزرگ

01.05.2010

هم میهنان گرامی!

بیست و نهم اردیبهشت سالروز تولد شادروان دکترمحمد مصدق، یکی از بزرگترین رهبران تاریخ مبارزات ضداستعماری خاور میانه است. مصدق تمام عمر سیاسی خود را برای حمایت از قانون اساسی ایران و برقراری دمکراسی بمثابه یک رهبر خردمند و دور اندیش با سرسختی در مقابل امواج استبداد ایستادگی نموده و تسلیم و تابع جریانهای غیرملی نگردید. با وجود عداوت و دشمنی هائی که حکام ضد ایرانی با تحریف تاریخ و قلب واقعیات سعی در زدودن نام این بزرگمرد تاریخ ایران کردند، راه مصدق ادامه یافت. تداوم راه مصدق نه تنها بخاطر پایمردی تنی چند از یاران وفادار به آرمانهای ملی اوست بلکه امروز نیز شاهد تجلی راه این ابرمرد در این برهه از تاریخ ایران هستیم که نام و راهش روشنی بخش مبارزات ضد استبدادی فرزندان ایران زمین شده است. مصدق با پایداری در مبارزه اش برعلیه استبداد و تحمل شدائد قلوب ملت ایران را تصرف کرد وتبدیل به نماد مبارزه برای استقرار دمکراسی و استقلال ملت ایران گردید.

امروز که ایران بیش از هرزمان دیگر دوران پر مخاطره ای را میگذراند، ملت ایران و پیروان راستین مصدق با الهام از تعالیم و دستاوردهای مبارزات ضد استبدادی او برای نجات ایران بپا خاسته اند، جای آن دارد که بمناسبت این روز فرخنده با گرامیداشت خاطره او با هم تجدید عهد نمائیم که تا رهائی ایران عزیز و برقراری دمکراسی و حاکمیت ملی از پای نخواهیم نشست.

پیروان راه مصدق در اتریش از همه هموطنان وعاشقان راه آزادی، دمکراسی و حاکمیت ملی دعوت مینمایند، در جشنواره روز تولد این بزرگمرد تاریخ ایران شرکت نمایند.

روز چهارشنبه 19 ماه مه 2010 / ساعت 18.30

در محل Afroasiatisches Institut

 Türkenstr. 3    1090 Wien

 

برنامه: سخنرانی

          قطعه شعری

          موسیقی ایرانی با پذیرائی

 سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور / وین

          

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران