بازگشت به صفحه اول  
 
 

سرهنگ جلیل بزرگمهر درگذشت

با اندوه فراوان درگذشت سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر محمّد مصدّق در بیدادگاه نظامی شاه را به هم میهنان و خانواده ایشان تسلیت می گوئیم.

دکتر مصدق در نامه ای به بزرگمهر درقدردانی از او نوشت:
"شما وکیل تسخیری بودید تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق، سرباز زدید. سخنی برخلاف وجدان نگفتید و هرگونه مدارکی هم که مورد احتیاج این جانب بود از نظر انجام وظیفه، برایم تهیه نمودید که نمی دانم چگونه تشکر کنم. و این انجام وظیفه سبب شد که بعد از ختم محاکمه شما را از کار خارج کنند و یک عمر صحت عمل و درستکاری شما را ندیده بگیرند. بعقیده این جانب، شما چیزی گم نکردید و چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت بدست آورده اند مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام گواراتر و وزین تر است..."

جلیل بزرگمهر عمری را در پاکی و شرافت زیست و هرگز اعتقاد راستین به آزادی و حقوق مردمان را رها نکرد.

یادش گرامی باد

هفتم مهر ماه ۱۳۸۶

هیئت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور