بازگشت به صفحه اول  
 
 

ما ایران را می خواهیم

دکتر پرویز داورپناه

   کنفرانس جبهه ملی ایران (خارج از کشور) درپاریس، مهمترین خطوط  کلی فعالیتهای خود را پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و تدارک اتحاد برای دموکراسی با آزادیخواهان کشور و کمک به رشد همبستگی ملی و دامن زدن به تماس ها و مذاکرات میان نیروها و شخصیت های آزادیخواه  ایران اعلام داشت.

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در بیانیه اجلاس پاریس آمده است که:

« زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، استادان، حقوقدانان و سایر اقشار اجتماعی، همچنان به مبارزات مدنی و مسالمت آمیزشان برای رسیدن به مطالبات صنفی یا گروهی و دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی ادامه میدهند. اعضا و مسئولین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با تمام نیروی خود از این مبارزات پشتیبانی می نمایند

  در این اجلاس، سیاست مخاطره انگیز مسئولین جمهوری اسلامی در ارتباط با خطر جنگ و تحریم اقتصادی بررسی شد و اعضای حاضر، مخالفت شدید خود را با هر گونه حملهء نظامی به ایران، که نتایج آن برای کشور و تمام منطقه فاجعه ای عظیم خواهد بود، اعلام داشته و تاکید کردند که آنچه از نظر ایشان بر همه چیز اولویت دارد بقاء و تمامیت ارضی کشور است و هر موضوع دیگری که این خواست های اساسی ملت ایران را دچار مخاطره سازد، مردود است.

 بعبارت ساده تر اعلام داشتند که: ما اورانیوم غنی شده نمی خواهیم، بلکه ایران را می خواهیم! جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر به کار غنی سازی هسته ای، بویژه به شکل تحریک آمیز کنونی که به حق بدگمانی جهان را به مقاصد تسلیحاتی آن موجب شده، پایان داده، خطر جنگ را از ایران و منطقه دور سازد؛ جنگی که حاصلش ویرانی ایران و از میان بردن حاصل سالها رنج مردم ایران برای آبادانی کشور خود خواهد بود.

گروه جنگ طلب غالب در حکومت آمریکا هر روزه با عنوان کردن برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی و گفتار تنش آمیز سران آن به تحریک مردم آمریکا و صاحبان قدرت در آن کشور ادامه میدهـد.
حکومت جمهوری اسلامی لحظه ای از رفتار تنش آمیز خود در صحنه جهانی دست بر نمی دارد. با آنچه تا کنون در عراق و افغانستان پیش آمده هرکس به راحتی میتواند پایان کار جنگ، یعنی خرابی و کشتار و بی خانمانی در ایران را، پیش چشم خود به روشنی مجسم نماید.

 این واقعیت که آمریکا پس از چنین حمله ای با معضلاتی بس بزرگتر از مشکل عراق روبرو خواهد شد مانع از آن نمی شود که گروههای جنگ طلب آمریکا فکر تعرض نظامی به ایران را از سر بیرون کنند. حکومت جمهوری اسلامی بی توجه به نتایج خانمانسوز چنین جنگی، بمراتب غیر مسؤلانه تر از صدام حسین، برنامه ریزی های "سرداران" بی صلاحیت خود را برخ آمریکا می کشد و آنها را کودکانه در صفحات تلویزیون به نمایش مردم جهان می گذارد.

 بی خردان حاکم بر کشور تصور میکنند که دنیا قدرت نظامی امریکا را نمی شناسد و گویی بکلی رجزخوانی های صدام حسین را از یاد برده اند. باید از آنها پرسید که وقتی ایران در آتش جنگ سوخت و ویران شد و مردمش بدم تیغ هلاک رفتند محکومیت و لعن و طعن آمریکا چه ثمری خواهد داشت؟

در بیانیه کنفرانس از جمله می خوانیم که انتخاباتی که در پیش است با دوره های دیگر انتخاباتی تفاوتی ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارگانهای آن برای حفظ قدرت و حاکمیت ولی فقیه پیش بینی شده و امکانی برای شرکت آزاد مردم در انتخابات باقی نمی گذارند. بعلاوه، ارگانهای «انتخابی» نیز در مقابل ولی فقیه قدرتی ندارند؛ شورای نگهبان حتی همین قانون اساسی موجود را نیز رعایت نمی کند، در کار انتخابات بطور برنامه ریزی شده تقلب می شود؛ هر قانون اصلاح طلبانه ای از طرف شورای نگهبان مردود اعلام می شود و تازه، در پایان کار نیز ولی فقیه با یک «حکم حکومتی» تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کأن لم یکن می سازد.

به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی مخالفان حق شرکت در انتخابات ندارند و نمایندگان واقعی مردم را به پارلمان راهی نیست.بنابراین ما از هم اکنون به افشاگری در مورد ماهیت انتخابات جمهوری اسلامی پرداخته، از مردم می خواهیم که فعالانه آن را تحریم کرده، در آن شرکت نکنند.

در رابطه با سفر آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه به ایران و قراردادهای مربوط به دریای مازندران، یاد آوری شده است که مسئولان جمهوری اسلامی هیچگاه در یک انتخابات آزاد و همگانی انتخاب نشده اند و هیچیک از آنان نماینده ی مردم ایران نیستند. بنابراین هر گونه قرار دادی که با آنان منعـقـد شده باشد، یا از این پس منعـقـد شود، از نظرملت ایران فاقد اعتبار قانونی بشمار می رود.

شرکت کنندگان اجلاس دو روزه پاریس اعلام داشتند که در شرائط حساس کنونی برقراری گفتگو میان آزادیخواهان برای بررسی نقطه نظر های یکدیگر، جلب اعتماد متقابل و بررسی امکانات همکاری یک ضرورت انکار ناپذیر است. در این زمینه، همکاری با گروه هائی از جمهوریخواهان را درست دانسته اند که نه فقط در حرف، بلکه بویژه درعمل:

 ــ  جمهوری اسلامی را در تمامیت آن رد می کنند،

 ــ  در کنار اصل آزادیخواهی و مبارزه برای استقرار دموکراسی، به دو هدف اساسی غیرقابل بحث استقلال و تمامیت ارضی ایران، عمیقأ و صمیمانه پایبند می باشند، و بهمین دلیل نیز با هیچ نوع تعرض نظامی علیه ایران موافق نبوده، هرگونه جنگ یا حمله نظامی به ایران را با صراحت و قویا محکوم می کنند و

 ــ  استفاده از شیوه ها و وسائل قهرآمیز در مبارزه سیاسی را مردود می شمارند

 با انتشار اخباری که هر روز  از وجود عزم مصمم تر و شدید تر کاخ سفید به افروختن آتش جنگ حکایت میکند،  از تمام مبارزین و مردم ایران دعوت شده است که برای جلوگیری از چنین فاجعه ای از هیچگونه اقدامی فروگذار ننمایند؛ و به همه ی نیروهای سیاسی و اجتماعی مسؤل پیشنهاد گردیده است که باهم دست بکار ایجاد یک اقدام دسته جمعی برای جلوگیری از جنگ زده  و فعالیت های خود را برای محکوم ساختن تحریکات جمهوری اسلامی درجهت کشاندن کشور بآتش جنگ، همسو ساخته، از سوی دیگر بمنظور یک فعالیت بی وقفه بین المللی در راه افشای نقشه های جنگ طلبان علیه مردم و کشور ایران و جلوگیری از تحقق اینگونه نقشه ها، کوشش های خود را همآهنگ سازند.

 دکتر پرویز داورپناه  ٨  آبان ماه ١۳٨٦  
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور