بازگشت به صفحه اول  
 
 

جناب آقای مهندس عباس امیر انتظام،

وجود نازکت آزرده گزند مباد!

از خبر کسالت و احیانآ عمل جراحی قلب شما نگران شدیم. شما سختی های نزدیک به سی سال زندان و شکنجه های روحی و جسمی در زنجیر جمهوری اسلامی را سربلند و سرفراز پشت سر نهاده اید و اسطوره ای از مقاومت را در رفتار و آزادمنشی ها و میهن دوستی های خود بجا گذارده اید. ما به رهبران آزاده و میهن دوستی چون شما که زندگی خود را وقف مبارزه برای ایرانی آزاد و آباد نموده اند، افتخار میکنیم!

آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما داریم و امیدواریم که شما را سالها در میدان مبارزه برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران مثل همیشه پابدار و استوار بیابیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس بهمن مبشری  دکتر همایون مهمنش  مهندس کامبیز قائم مقام

ششم فروردین ماه 1386 برابر  24 مارس 2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور