بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت

با نهایت تأثر درگذشت بانو صدیق السادات سدهی اصفهانی، مادر گرامی آقای دکتر حسین موسویان رئیس هیآت اجرائی جبهه ملی ایران را صمیمانه بایشان و خانواده محترمشان تسلیت میگوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور