بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسليت

جناب آقای دکتر هرمیداس باوند، عضو هیات رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران، مصیبت وارده را حضور جنابعالی و خانواده محترم از صمیم قلب تسلیت گفته، برای بازماندگان صبر و شکیبائی آرزومندیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سی و یکم شهریور 1388 برابر 22 سپتامبر 2009

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور