وین- اتریش

گرامیداشت خاطره 29 اسفند

29 اسفند ماه 1329 سرفصل نوینی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران بشمار میاید. پیکار بی امان مردم میهن ما برهبری دکتر محمد مصدق، با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به ثمر رسید و جهانیان با شگفتی بسیار در برابر اراده ملتی که میخواست آزاد و مستقل باشد ، سر تعظیم فرود آوردند.با ملی شدن صنعت نفت نه تنها استعمار فرتوت بریتانیا، یکی از مهمترین پایگاههای خود را در جهان از دست داد، بلکه راهبرای گسترش مبارزات آزادیخواهانه ملل استعمار زده در سرتاسر جهان هموار گردید.

با بزرگداشت 29 اسفند در یکی از حساسترین مراحل تاریخ سیاسی کشورمان ضمن گرامیداشت خاطره قهرمانیهای ملت ایران در جریان مبارزه با استعمار ، فرصتی است تا باردیگر بر ضرورت  های همبستگی ملی برای محو هرنوع استبداد و استقرار دمکراسی و حاکمیت ملی تاکید بورزیم.

دربرنامه ویژه ای که بمناسبت 29 اسفند ترتیب مییاید، آقای دکتر هادی زمانی، کارشناس برجسته اقتصادی در باره نقش نفت در توسعه اقتصادی و سیاسی سخن میگویند.

بدینوسیله از هموطنان ارجمند دعوت میشود با حضور و شرکت در این برنامه گام تازه ای جهت فراهم ساختن زمینه های همبستگی ملی بردارید

تاریخ برگزاری سخنرانی: روز شنبه 7 آوریل 2012

شروع برنامه راس ساعت 15 

محل برگزاری: خانه ایران

Iran-Haus

Bindergasse 5-9/ 1

جبهه ملی ایران- سازمانهای خارج از کشور

وین - اتریش

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران