بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

درگذشت عزیزالله اثنی عشری

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که آقای عزیزالله اثنی عشری از فعالان قدیم جبهه ملی، عضو دیرینه شورای نهضت مقاومت ملی ایران و از یاران زنده یادان دکتر شاپور بختیار و دکتر عبدالرحمن برومند، چشم از جهان فرو بست. نهضت مقاومت ملی ایران فقدان این مبارز ملی و فداکار را به خاندان محترم اثنی عشری و رهروان نهضت ملی ایران تسلیت میگوید.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

چهارم اسفند 1386برابر بيست و سوم فوريه  2008

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران