بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 با شرکت در یک شبه انتخابات

به خودکامگی  زمامداران  مشروعیت نبخشیم

انتخابات آزاد  از نظر حقوق شهروندي ‏سنگ بناي دموکراسي و از دیدگاه اصول و ضوابط حاکم بر جوامع آزاد و دموکراتیک جهان، شرط اساسی برای تاُمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. شرط دیگر حاکمیت مردم، انتخاب نمایندگان آزاد و مستقل میباشد. هر دویِ اینها، یعنی انتخاب کردن آزاد و برگزیده شدن آزاد و متکی به حفظ استقلال در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امری است غیر ممکن. صرفنظر از اجرای نمایش انتخابات در نظام جمهوری اسلامی که همواره با تقلب و جابجایی آرا برگذار شده است. بعلاوه این بار نیز با سپردن وارسیِ کار به نیروهای امنیتی یقیناً از وضعیت بدتری برخوردار خواهد بود.

ریشه اصلی عدم امکان برگذاری انتخاباتی آزاد اما بر پایه معیارهای متعارف جوامع دموکراتیک در مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نهفته است. چه  این قانون دخالت در روند و نتیجه انتخابات را به ارگانی بنام شورای نگهبان واگذار نموده است که اکثریت اعضای آن منتخب ولی فقیه بوده ومجری دستورات وی هستند. این شورا از نظر قانونی  حق دارد بدون نياز به ارائه مدرک و يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان نمایندگی مجلس و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد نماید.

عملکرد این شورا تا کنون بصورتی بوده است که اکثراً « غیر خودیها »  بخت عبور از صافیِ آنرا نداشته اند و عمدتاً ملتزمین ولی فقیه و شرکای تقسیم قدرت با او به مجلس راه یافته اند. این بار نیز بدستور رهبر، صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق  « اصلاح طلبانِ » دستگاه  حاکمیت ابتدا از طرف هیئت های اجرائی و سپس توسط شورای نگهبان به بهانه ها ی واهی رد شد بطوریکه در حال حاضر بجز در ۹۰ حوزه انتخاباتی از مجموعه یِ 290حوزه امکان رقابت با سایرین را ندارند. یعنی عملاً انتخابات از نوع جمهوری اسلامی اش هم بی معنی شده است.

سران نظام جمهوری اسلامی که مشروعیت خودرا از دست داده اند سعی مینمایند با علم کردن  خطر "دشمن" دو باره مردم را بپای صندوق های رآی بکشانند و بدنبال آن با اعلام رآی های چند ملیونی برای خود بظاهر مشروعیت کسب کنند. احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان پس از عملي کردن خواست رهبر در  حذف دو هزار تن از کانديدها و بی معنی  نمودن انتخابات و بمسخره گرفتن مردم ایران میگوید: "رفتن به پاي صندوق هاي رأي در انتخابات کاري مي کند که با هيچ قدرتي نمي توان ‏انجام داد و دشمن کوب است و آن ها را نابود مي سازد و مسئولان و خدمتگزاران نظام را دلگرم مي کند و به آنها شجاعت ‏ايستادگي در برابر دشمنان نظام مي دهد... حضور حداکثري مردم در انتخابات به دشمنان مي فهماند که با چه کساني سر و ‏کار دارند... انتخابات اهميت بسيار بالايي دارد و سرنوشت مردم در چهار سال آينده را مشخص مي کند و حضور گسترده ‏مردم در انتخابات نشان عظمت، شکوه، اقتدار و مردم سالاري ديني واقعي است. حضور در انتخابات نشان مي دهد مردم ما ‏ايستاده و حاضر در صحنه اند و مشکلات را تحمل مي کنند و هر چه آرا بيشتر باشد، موفقيت هاي نظام بيشتر خواهد شد و ‏قلب دشمنان را مي شکافند و آن ها نااميد مي شوند"(11 اسفند86).‏

آقای خاتمی نیز مردم رابه شرکت در انتخابات فرا میخوانداو به مردم توضیح نمیدهد که در دو دوره ی ریاست جمهوری وی چه عواملی باعث - بطور مثال - خنثی شدن مجلس ششم ،   اجرای  برنامه ی جنایات قتل های زنجیره ای، یورش سرکوبگرایانه به دانشگاه ها و فقر و فلاکت و دههاموارد دیگر ناشی از هوچیگری وتحجر شدند. وحال چه شده که از مردم اعتماد میطلبد که بار دیگر در نمایشی بنام انتخابات و آنهم در تحت وارسی نیروهای امنیتی شرکت کنند تا در بهترین وضعیت تعداد قلیلی ار یاران او به مجلس راه یابند و اینبار جلو « هوچیگری و تحجر » را بگیرند.

گفتار آقای جنتی و خاتمی  نشانه آنست که نظام جمهوری اسلامی  هم براي مشروع نشان دادن رفتارهاي سرکوبگرایانه ی خود محتاج  به رأی مردم است وآقای خامنه ای به آرای رقم بالا نیاز دارد تا  ادامه ي ‏زمامداريش را موجه نشان دهد، او نه تنها به مشروعيت صوري رژيم خویش مي انديشد، بلکه بدنبال موجه جلوه دادن دولتی است که مجری فرمان اوست. از اينرو مشارکت گسترده ي مردم در انتخابات، براي او  منافع عديده اي به همراه ‏خواهد داشت.

سازمانها، احزاب و شخصیتهای معتقد به حاکمیت ملت،طرفداران دموکراسی وآزادی و مخالفین اصولی با هوچیگری و تحجر، به مردم اعلام کنند که شرط اساسی بر گذاری یک انتخابات آزاد و عادلانه که حاصل آن اعمال حاکمیت مردم از طریق نمایندگان خود است، جانشین نمودن قانون اساسی جدیدی بجای قانون اساسی جمهوری اسلامی است که پایه و اساس آن آنچنان قانون اساسی است که به واقعیت  قوای مملکت را ناشی از ملت میداند. از اینرو نهضت مقاومت ملی ایران از دعوت کسانی مانند آقای مهندس عباس امیر انتظام در دفاع از  حاکمیت ملی اعلام  می کند:

"من مطمئن هستم که ملت ایران در برخورد با روز 24 اسفند تصمیم شایسته اتخاذ خواهد کرد. عدم شرکت در بازی سیاسی حاکمیت، یک نافرمانی مدنی و بیان عقیده به شیوه مسالمت آمیز می باشد. به عنوان قدیمی ترین زندانی وجدان و عقیده در ایران، بر این باور هستم که اگر نافرمانی مدنی به شیوه قابل فهم برای افکار عمومی جهان صورت گیرد مسیر دستیابی به حق تعیین سرنوشت را هموارتر خواهد کرد. به همین منظور به نظرم می رسد که علاوه بر حرکت سیاسی، یعنی خودداری از مشارکت در انتخابات، می بایست به فعالیت ایجابی نیز مبادرت ورزید. همچون صدور اطلاعیه و بیانیه، عدم حضور در مراکز رای گیری، رفتن به مسافرت، تجمع در مراکز تفریحی، ترجیهاً در خارج از شهرها، پوشیدن لباسهای تیره و به طور کلی با استفاده از ابتکارات فردی باید نافرمانی مدنی را به صورت عینی بازتاب دهیم". پشتیبانی نموده و معتقد است که ندادن مشروعیت از طریق شرکت نکردن در یک شبه انتخابات، آغاز مبارزه برای استقلال رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم است که از جمله اصول مهم فرايندهاي گذار به ‏دموکراسي است.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

 23اسفند 1376 برابر 13 مارچ 2008

http://www.namir.org

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران