بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

گرامی باد خاطره 29 اسفند

کمیسیون نفت دوره شانزدهم مجلس شورايملی در تاریخ 17 اسفند 1329 پیشنهاد زیر را به مجلس شورای ملی ارائُه داد: «به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مي‌كنيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملی اعلام شود. يعنی تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گيرد.

دکتر محمد مصدق ـ دکتر سيد علی شايگان ـ دکتر مظفر بقائی ـ ابوالحسن حائری زاده - الهيار صالح ـ سيد حسين مکی ـ محمود نريمان ـ عبدالقدير آزاد ـ مير سيد علی بهبهانی ـ عبدالرحمن فرامرزی ـ محمد علی کشاورز صدر ـ عباس اسلامی".

همان روز تصمیم کمیسیون به تصویب مجلس شورا و در 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس سنا رسید. به دنبال آن دکتر مصدق در مصاحبه با مخبرين خارجی گفت: "جبهه ملی که خود را نماينده تمايلات و افکار اصلاح طلبانه و استقلال خواهانه ملت ايران ميداند با تصميم قاطع برای ملی کردن نفت در سراسر کشور ايران شروع به اقدام کرد و با تکيه به احساسات و افکار عمومی ملت ايران و جلب توجه مطبوعات و افراد موثر و مفيد خارج از مجلس موفق شد که اين تصميم را بصورت قانون از تصويب مجلس شورايملی بگذراند".

از آن پس 29 اسفند یک روز ملى و نشانگر شايستگى ملت ايران در اعمال حق حاکميت ملى شد. نام ايران بعنوان پيشگام و پرچمدار مبارزات ضد استعمارى احترام و تحسين آزاديخواهان جهان را برانگيخت. در آن روز مبارزاتی که با قيام مردم در انقلاب مشروطيت آغاز شده بود با درايت پیشوای نهضت ملی ـ دكتر محمد مصدق‌ ـ با تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت و پيدايش جنبش مردمی برای اجرای آن به اوج خود رسيد و اين جنبش عظيم ملی طومار استيلای امپراتوری انگلستان را پس از يك قرن حاكميت مطلق بر سرنوشت ملت ايران در هم پيچيده، اسطوره شكست‌ ناپذيری بزرگترين قدرت استعماری را در جهان فروريخت. با توجه به میزان اهمیت و اثرگذاری 29 اسفند در استقلال و رهایی ایران معاصر از سایه استعمار، حکومت های استبدادی نیز عوامفریبانه کوشش کرده اند که ملی شدن صنعت نفت را به خود مربوط سازند. روزنامه های زمان سلطنت محمد رضا شاه، ملی شدن صنعت نفت ایران را نتیجه "مبارزات دامنه داری به رهبری اعلیحضرت همایون" اعلام میکردند و حاکمان جمهوری اسلامی نیز آن را نتیجه مجاهدت های شیخ کاشانی قلمداد می کنند. امروز نیز دبيرسابق "شورای عالی امنيت ملی" آقای لاريجانی، احمدی نژاد و سایر سران جمهوری اسلامی قصد دارند با مقايسه ماجرای خطرناک غنی سازی اتمی با نهضت ملی شدن صنعت نفت، غنی سازی را یک امر ملی و مورد پشتیبانی ملت ایران جلوه دهند.

تفاوت جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق با نظام ولایت فقیه در این است که اولی در زمان خود نمونه ای برای جنبش های آزادیبخش ملل در بند جهان از قید استعمار گردید، در حالی که جمهوری اسلامی مدلی است برای تروریست ها و آدم کشانی چون مقتدی صدر عراق و عماد مغنیه لبنان.

مصدق معتقد بود: «در تمام مدت زمامداری از لحاظ سياست داخلی و خارجی فقط يك هدف داشته‌ام و آن اين بود كه ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و هيچ عاملی جز اراده ملت بر مملكت حكومت نكند و پس از 50 سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم كه جز با تامين آزادی و استقلال كامل ممكن نيست ملت ايران در راه سعادت خود بر موانع و مشكلات غلبه كند» . حکومت مصدق نماینده ملت بود و مبارزه برای آزادی و حق حاکمیت ملی در صدر برنامه های آن قرار داشت. حال آنکه جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق انسانها را نادیده گرفته و حق حاکمیت را از ملت ایران سلب نموده است که انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نمونه بارزی از شیوه عملکرد سران آن است .

مصدق، رهبر همیشه زنده‌ی نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران، پيروزی خود را نه بر پایه تهييج شور و احساسات كور ناسيوناليستی مردم و شعارها و وعده‌های عوام فریبانه و تحقق نيافتني، بلكه بر‌مبنای برنامه و عملكرد های خود در صحنه‌ی عينی زندگی و معيشت عامه‌ی مردم محقق ساخت تا آنجا که نام و مرام خود را بر جريده‌ی ابدی تاريخ اين سرزمين به ثبت رساند.

گرامی باد خاطره 29 اسفند روز پیروزی مردم ایران بر استعمارگران به رهبری مصدق کبیر

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

27 اسفند 1386 برابر 18 مارس 2008

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران