بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

سخنرانی دکتر شاپور بختیار

 در جشن نهضت مقاومت ملی ایران بمناسبت سالروز مشروطیت

هامبورگ آلمان 14 مرداد 1368 برابر 5 اوت 1989

برای دیدن کلیپ ها به ترتیب روی نوشته های زیر کلیک کنید
  کلیپ ویدئوئی 1  
  کلیپ ویدئوئی 2  
  کلیپ ویدئوئی 3  
  کلیپ ویدئوئی 4  
  کلیپ ویدئوئی 5  
  کلیپ ویدئوئی 6  
  کلیپ ویدئوئی 7  
  کلیپ ویدئوئی 8  

 
 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران