بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

عالی جناب باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا،

ما انتخاب شما بعنوان رییُس جمهور ایالات متحده آمریکا را به شما و ملت امریکا تبریک میگوییم ، ملت آمریکا با انتخاب شما نشان داد که خواهان تصحیح موضع کشورتان در باره مسا یُل جهانی است. و شما نیز در نطق خود این انتخاب را نشان دهنده قدرت دموکراسی وتحقق  رؤيای بنيانگزاران سرزمين کشورتان معرفی نمودید.

عالیجناب همانطور که اطلاع دارید مردم ایران  از حدود یک قرن پیش تا کنون در پی تحقق یافتن حق حاکمیت خویشند .که متاُسفانه به دلیل دخالتهای خارجی و منجمله کشور شما از طرفی ،  و روی کار آمدن حکومت های دیکتاتوری و خودسر تحت لوای سلطنت و  مذهب به مطلوب خود نرسیده اند. مردم  ایران به شهادت تاریخ ضمن آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی وطنشان ، همواره مردمی صلحجوو خواهان بر قراری رابطه حسن همجواری با همسایگان خویش بوده اند، آنچه حکومت کنونی ایران چه در زمینه تولید سلاح اتمی ، چه در دفاع از نیروهای رادیکال منطقه و مقابله با پیروان ادیان دیگر یا دخالت در امور داخلی کشور های دیگر انجام میدهد با سنن تاریخی ملت ایران سازگاری نداشته و مورد قبول مردم ایران نیست. از این نظر هرگونه حمله نظامی به خاک کشورمیتواند  به بسیج مردم به دفاع از سر زمین خویش انجامیده  و به تحکیم موقعیت نظام حاکم منجر شود. امید ما این است که در زمان ریاست جمهوریتان، شما حساب مردم ایران که دائما با زیر پاگذاشتن حقوق بشر، اعدام ، پایمال نمودن حقوق زنان و بخصوص کودکان از طرف رژیم حاکم روبرو هستند و در تصمیم غنی ساری اتمی رژیم حاکم کوپکترین نقشی نداشته اند، را از حساب دیکتاتوری حاکم در این کشور جدا بدانید.

ملت های جهان انتخاب مردم آمریکا را به عنوان عاملی برای تقویت دموکراسی، حرکت های دموکراتیک و نیروهای معتدل در جهان ارزیابی میکنند. ما امیدواریم که ملت ایران نیز بتواند با تلاش خود و پشتیبانی معنوی کلیه دموکرات جهان هرچه زودتر به آروزی دیرینه خود دست یابد.

با آرزوی موفقیت شما

رئیس هیاِت اجرایُیه نهضت مقاومت ملی ایران

حسین اسدی

--------------------------

 National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

Your Excellency Barak Obama, the President-Elect of the United States of America,

The National Movement of the Iranian Resistance (NAMIR ) congratulates you and the people of America on your election to the presidency of the United States of America. By electing you, the people of America have shown that they are willing to repair the image and policies of their country on world affairs. Also you, in your speech, pointed to this choice as the power of democracy and called it the fulfillment of the dreams of founders of your country!

Your Excellency, as you are aware, the people of Iran are struggling to achieve popular sovereignty for over a century. Unfortunately, they have not achieved their goal due to coming to power of dictatorial rulers under the garb of monarchy and religion on one hand, and interference of foreign powers, including the United States of America, on the other hand. As history has witnessed, the people of Iran while ready to defend the territorial integrity of their country, were always peace-loving and wishing to establish good relations with their neighboring nations. Whatever the present regime in Iran is doing for obtaining nuclear weapons, assisting the extremist groups in the region, suppressing the believers of other religions, or interfering in the internal affairs of other countries, are not compatible with the historical traditions of the Iranian people and are not accepted by the people of Iran. Hence, any military action against country’s territory can result in mobilization of people to defend their land, and result in strengthening the position of the present regime. Our expectation is that you differentiate between the oppressive dictatorial clerical regime and the people of Iran, who are victims of this regimes gross human rights violations, executions, suppression of women and children rights, as well as having no role in determining uranium enrichment.

The people of the world see the choice of the people of America as a factor in strengthening democracy, democratic movements, and moderate forces around the world.

We are sure that the Iranian people will also be able to achieve its wish through their own efforts and welcome moral support of all democratic forces around the globe.

Wishing you success,

07.November.2008

Hossein Assadi

 

President of the Executive Council,

National Movement of the Iranian Resistance

assadi@gmx.net

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران