بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

در ارتباط با حملات نظامی اسراییل به نوار غزه

مرگ انسانیت در غزه

نهضت مقاومت ملی ایران حملات مرگبار ارتش اسراییل به نوار غزه و کشتار و مجروح نمودن صدها شهروند غيرنظامی فلسطینی را بعنوان اعمال خشونتی عر یان واستفاده نا متعارف این کشور از زور علیه مردم فلسطین تلقی نموده و خواهان  قطع فوری این حملات است.

نهضت مقاومت ملی ایران اعتقاد دارد که نیروهای رادیکال اسلامی حماس و جهاد اسلامی از  مردم بی گناه ساکن نوار غزه بعنوا ن ابزاری برای پیشبرد نظریات ضد انسانی خود استفاده مینمایند. آنان با پر تاب موشک بسرزمین اسراییل و قبول حملات متقابل همراه با قربانیان غیر نظامی زیاد قصد تحریک مردم کشورهای عربی و سایر مسلمانان جهان را دارند. دولت اسراییل باید بداند که  مناقشه غزه راه حل نظامی ندارد و اعمال هرگونه خشونتی نسبت به ساکنان آن آبی است که به اسیاب نیروهای رادیکال ریخته میشود.

8 دیماه 1387

هیآت اجرایُیه نهضت مقاومت ملی ایران

www.namir.info

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران