بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

راه حل مناقشه میان دو ملت اسرِاییل و فلسطین

 راه حل نظامی نیست

مسوُلین نظام جمهوری اسلامی با دادن دستور حمله به سفارتخانه های خارجی واحتمالاً اشغال آنها در آینده، با ریختن اشک تمساح و نصیحت های "پیامبر" گونه خامنه ای به مسلمانان جهان، عربده جویی های احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و نام نویسی برای "استشهاد " ومیزبانی از "استشهادیون" جهانی (تروریست های جهانی) قصد دارند به بهانه دفاع از مردم فلسطین ماجراجویی دیگری را در منطقه براه اندازند. واین آتش افروزی ممکن است که موجب حوادثی گردد که  دیر یا زود دودش بچشم مردم ایران خواهد رفت. جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن احتمال تغییر در سیاست آمریکا در جهت کاهش خشونت در منطقه در صدد است که با ارسال پول و اسلحه بازهم بیشتر برای نیروهای تندرو فلسطینی مانع از بوجود آمدن جوی آرام و تضعیف پایگاه های خود در منطقه  گردد.  سران جمهوری اسلامی مایلند شرایط بنحوی تغیر یابد که انتخابات اسراییل به پیروزی حزب لیکود منجر گردد تا بااعمال خشونت بیشتر از طرف این حزب چنان که انتظار میرود، حقانیت نیروهای تندرو طرفدار حکومت تهران نیز توجیه شود.

جمهوری اسلامی که حیات خود را مدیون بحران آفرینی و زندگی در بحران میداند، از کشتار مردم بی گناه فلسطین نیز در جهت منحرف ساختن افکار عمومی مردم ایران از بحران خود نظام استفاده مینماید، بحرانی  که نتیجه سیاست هایی است که سردمداران آن در طول 30 سال گذشته دنبال نموده اند.

اما مردم ایران  ضمن همدردی و احساس نزدیگی با مردم فلسطین و آمادگی برای کمک های انسانی بدانان، بر این باورند که سیاست های سازمانهای تندرواسلامی و کمک و ترغیب سران جمهوری اسلامی در جهت اعمال خشونت نتیجه ای جز کشتار وویرانی باز هم بیشتردر پی نخواهد داشت. راه حل مناقشه میان دو ملت اسرِاییل و فلسطین راه حل نظامی نیست بلکه بر قراری یک صلح عادلانه و پایدار است.

نهضت مقاومت ملی ایران ضمن محکوم نمودن ادامه  کشتار غیر نظامیان بی گناه و بی دفاع فلسطینی که هدفی جز به کرسی نشاندن تفوق نظامی اسرائیل و کسب موقعیت لازم برای تحمیل شرایط غیر عادلانه به مردم فلسطین و دنبال کردن هدف های انتخاباتی در سیاست داخلی ندارد، و ادامه ی ماجراجویی های حماس که منظوری جز تقویت حاکمیت غاصبانه ی ایدئولوژیک و ضد ملی خود در نوار غزه را دنبال نمی  کند، از کمیته متشکل از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا ، روسیه  وایالات متحده ی آمریکا خواهان اقدام فوری در چار چوب و ظایف محوله بدانان در کمک به پیشرفت طرح صلح میان مقامات خود گردان فلسطین و اسرائیل می باشد و از آنان میخواهد که نیروهای متخاصم را وادار به قبول فوری آتش بس نموده و به از سر گیری فوری مذاکرات صلح کمک نمایند.

ایران هر گز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

10 دیماه 1387

www.namir.info

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران