بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

سیاست های ولی فقیه و سوانح هوائی

سقوط دیروز هواپيمای ترابری نظامی نيروی هوايی و مرگ عده زیادی از خبرنگاران و مردم، تکرار سوانح هوائی سال های گذشته است. حکومت ولی فقیه کشور را به درجه ای از انزوای سیاسی رسانده است که علی رغم برخورداری از امکانات مالی نمتیواند قطعات یدکی لازم برای هواپیماهای خود را تهیه کند. یک سوم هواپیماها به این جهت اصولا قادر به پرواز نیستند و سرنوشت بعضی که پرواز می کنند را نیز مشاهده می کنیم.

علی رغم وضع وخیم کشور و ارتش که شاهد آن هستیم، سران رژیم نه تنها به فکر پایان دادن به انزوای سیاسی کشور نیستند بلکه برعکس با اقدامات فاجعه آمیز جدیدی در پی تشدید تنش و ادامه کشمکش ها در زمینه انرژی هسته ای میباشند.

ما ضمن ابراز تاسف عمیق از این ضایعه دردناک و تسلیت به باز ماندگان کلیه قربانیان آن، از هموطنان می خواهیم با اتحاد، اتفاق و شرکت در جنبش های مدنی به جمهوری اسلامی و سیاست های خانمانسوز آن پایان دهند.

ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

15 آذر مطابق 1384 برابر 7 دسامبر 2005

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران