بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

جمهوری اسلامی، تهدید عمده برای امنیت کشور

 چند ماه از آغاز حکومت احمدی نژاد نگذشته که وضع کشور در غالب زمینه ها از آنچه بوده، به مراتب بدترشده است. در این شرائط، احمدی نژاد به جای اعتراف به ناتوانی خود در اداره کشورو تحقق وعده های پیش از انتخاباتش، در صدد است با شیوه همیشگی سران جمهوری اسلامی یعنی بحران سازی، تحت عنوان ایجاد "حکومت اسلامی"، شرکت مردم را حتی در چارچوب همین انتخابات محدود و سراسر تقلب جمهوری اسلامی نیز غیر ممکن سازد. اما اینبار حکومت ولی فقیه ما را با قدرت های بزرگ و جامعه جهانی درگیر ساخته و به این جهت خود به تهدید اصلی علیه امنیت و موجوديت کشور تبدیل شده است.

غنی سازی اورانیوم برای استفاده صلح آمیز و پیشرفت صنعت کشور فقط در یک محیط اعتماد و در شرائط صلح میسر است. این واقعیت که حاکمان بنیادگرای جمهوری اسلامی از یک سو خواستار محو اسرائیل و ایجاد حکومت اسلامی در جهان می شوند و از سوی دیگر غنی سازی اورانیوم را از سر می گیرند، نشان می دهد که آنان برخلاف ادعایشان، اهداف دیگری را دنبال می کنند.

استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی زمانی به سود ملت ایران است که موجودیت کشور توسط آن به مخاطره نیفتد. بازنده اصلی درگیری و جنگ با قدرت ها و جامعه جهانی، ایران و مردم ایران خواهند بود و حاصل این رویاروئی جز صدها هزار قربانی، تخریب مملکت، فقر و فلاکت نمیباشد. سران جمهوری اسلامی که تا کنون همیشه منافع ملی ایران را برای بقای خود قربانی کرده اند، امروز برای فریب مردم، از سرگرفتن غنی سازی اورانیوم را دفاع از منافع مردم و کشور ایران قلمداد می کنند. اما مردم ما بخوبی میدانند که شرط پیشرفت صنعت و استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی، که حق مسلم ايران است، وجود حکومتی دموکراتیک همراه با کنترل ارگانهای منتخب مردم میباشد.

نهضت مقاومت ملی ابران کشورهایی که قصد حمله به ایران را در سر می پرورانند از این اقدام بر حذر میدارد. چه این واقعیت که مردم ایران در صورت چنین حمله ای به دفاع از سر زمین خود بپا خواهند خاست میتواند به وسيله ای در دست ديكتاتوری درمانده كنونی برای طولانی تر نمودن عمر خود تبديل گردد و علاوه بر اين همانطور كه در عراق شاهديم، ايران نيز به میدان عمل جدیدی برای تروريست‌های بين المللی تبديل شود. سران رژيم کوشش دارند خطر حمله نظامی به ایران را کوچک و جنگ را غیر محتمل نشان دهند. آنها ادعا می کنند که چنین حمله ای به علت بالا رفتن احتمالی قیمت نفت و درگیری آمریکا و انگلیس در عراق محتمل نیست. اما عکس العمل فرانسه، اسرائیل و سایر کشور ها که رسانه های دولتی جمهوری اسلامی آن را بی اهمیت جلوه می دهند، حاکی از آنست که این کشور ها برای جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی کاملا جدی بوده و حاضرند هر گونه مضیقه ای را نیز برای مدت کوتاهی تحمل کنند.

در شرائط فوق العاده حساس کنونی باردیگر بر این ضرورت تاکید می کنیم که نباید در مقابل بنیاد گرایان اسلامی ساکت نشست. لازم است با استفاده از کلیه امکانات و شیوه های مسالمت آمیز و مدنی صدای اعتراض و مخالفت خود را با آنان و سیاست های خانمانسوزشان بلند کنیم و به جهانیان نشان دهیم که مردم ایران خود هم مایل و هم قادرند که این حکومت خطرناک را ساقط کنند.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

سه شنبه 4 بهمن 1384 برابر 24 ژانویه 2006

http://www.namir.org

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران