بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

برگزاری صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت

نهضت مقاومت ملی ایران از آغاز تاسیس خود تا به امروز دستاورهای انقلاب مشروطیت را یکی از بزرگترین پیروزی های ملت ایران در راه استقرار حاکمیت ملی دانسته، در حالی که جمهوری اسلامی همواره سعی در وارونه جلوه دادن مضمون و نیروهای موثر در این انقلاب داشته، نهضت همه ساله مراسم سالگرد آن را برگزار می نمود. یکی از بزرگترین مراسم در نیمه مرداد 1367 با حضور هزاران نفراز هموطنان و با ریاست زنده یاد احمد میرفندرسکی در شمال آلمان برگزار شد که در آن آقایان ايرج پزشکزاد و زنده یاد حسین ملک اعضا نهضت مقاومت ملی ایران در باره مشروطیت سخنرانی نمودند. سخنران اصلی پایه گذار و رهبر نهضت مقاومت ملی زنده یاد دکتر شاپور بختیار بود که در صحبت های خود بار دیگر سیاست های خانمان بر باد ده جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. این جشن با سرود ای ایران آغاز و با همان سرود خاتمه یافت.

امسال که ایرانیان در داخل و خارج کشور قصد دارند صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت را به صورت وسیعی برگزار کنند باعث خوشوقتی است که به همت عده ای از هموطنان مراسمی نیز در آلمان برگزار می گردد. نهضت مقاومت ملی ایران به سهم خود از این اقدام پشتیبانی نموده از هم میهنان عزیز می خواهد که با شرکت خود به برگزاری هر چه بهتر این مراسم یاری رسانند.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شنبه 20 اسفند 1384 برابر 11 مارس 2006

http://www.namir.org

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران