بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

  

حملات نظامی به لبنان و فلسطین

نهضت مفاومت ملی ایران حملات نظامی اسرائیل به لبنان و فلسطین، بمباران مناطق مسکونی، کشتن مردم،  ویران کردن ساختارهای زیربنائی این کشورها و آواره کردن صدها هزار نفر از مردم این مناطق را به عنوان اقداماتی جنایت آمیزعلیه بشریت و منافی قوانین بین المللی محکوم میکند. این اقدامات علاوه بر این آبیست به آسیاب افراطیون حزب الله لبنان، بنیاد گرایان حماس و حکومت کنونی ایران که هرگونه کشت و کشتار و بیعدالتی اسرائیل را غنیمتی جدید برای پیش برد مقاصد خود می دانند. ما ضمن مردود دانستن یاوه سرائی های احمدی نژاد در باره محو اسرائیل از صفحه جغرافیا، انکار هولوکاست ازطرف او، همچنین مخالفت جمهوری اسلامی ایران با صلح میان مردم اسرائیل و فلسطین و تحریک نیروهای افراطی به آشوب در منطقه، حل بحران های منطقه را به رسمیت شناختن حقوق حقه تمامی مردم منطقه وهمزیستی مسالمت آمیز آنان  دانسته و تحقق آن را وظیفه نیروهای آزاديخواه، دموکرات و طرفدار عدالت از همه کشورهای منطقه می دانیم. یار دیگر تاکید می کنیم که حل این بحران ها توسط بنیاد گرایان مذهبی، دشمنان قسم خورده انسان، دموکراسی و حقوق بشر ممکن نیست. چه آنها همانطور که در ایران، افغانستان و عراق شاهد بوده ایم اگر کوچکترین  قدرتی بیابند دیکتاتوری های خونین و فاسدی برپا کرده، هرگونه آسایش را بر مردم حرام و با وحشی گری جویبار خون و قساوت جدیدی تحت عنوان دفاع از اسلام به راه انداخته و منطقه را درعقب ماندگی و ویرانی باز هم بیشتر فرو می برند. برای همگان حد اقل امروز،  پس از تجربه بیش از نیم قرن جنگ و کشتار میان اعراب و اسرائیل روشن است که بحران خاور میانه راه حل نظامی ندارد و پایان دادن به هرگونه بنیاد گرائی و تروریسم تنها با کوشش برای رسیدن به صلحی عادلانه میان فلسطین و اسرائیل ممکن است.  

 ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

شنبه هفت مرداد 1385 برابر 28 ژوئيه 2006

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران