بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

بحران مشروعیت حکومت، منشا سایر بحران ها

بمناسبت تعطیل روزنامه ها

پس از مرگ دو فعال سیاسی جوان در زندان های جمهوری اسلامی، حکومت کارگزار ولی فقیه روزنامه های شرق، حافظ و نامه را که در چهارچوب محدود جمهوری اسلامی به بیان وقایع و طرح انتقاداتی می پرداختند به بهانه های واهی تعطیل کرد. سرکوب منتقدان و موج خفقان کلیه حوزه های علمی و فرهنگی مانند کتاب، تئاتر، موسیقی و فیلم را در بر گرفته است. دهها فعال دانشجوئی به کمیته های انضباطی احضار شده و استادان سکولار دانشگاه ها یا بازنشسته شده یا در خطر اخراج قرار گرفته اند.

از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد اوضاع کشور به سرعت رو به وخامت گذاشته، بیکاری، فقر و فشار روز افزون اقتصادی زندگی مردم را تباه کرده و فرار مغزها و سرمایه از کشور ابعاد جدیدی یافته است، بنیاد گرایانی که تز "گشایش اقتصادی" به جای "گشایش سیاسی" را طرح می نمودند، امروز علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به پرتگاه سقوط کشانده اند، امنیت مردم و تمامیت ارضی کشور را نیز به خطر انداخته اند. در یکساله اخیر آزادی، آرامش، شادی و شادابی به مراتب بیشتر از سابق از مردم سلب شده و آنها در ترس و دلهره دائمی از تجاوز به حقوق و آزادی های خود بسر می برند. 

حکومت با مردم مانند بردگانی فاقد هرگونه حق و حقوق رفتار می کند. رفتار سرکوبگرایانه رژیم با گروه های مختلف اجتماعی مانند روزنامه نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، کارگران، زنان، اقوام و اقلیت های مذهبی نشان می دهد که حاکمان دیگر روی مردم حساب نمی کنند و هر گونه امید به جلب نظر و رضایت آنان را از دست داده اند. ترس دستگاه ولی فقیه از رای مردم به حدی است که مصباح یزدی زمزمه "ملاک مشروعیت" نبودن رای مردم را سر داده است و حکومت در صدد است خود را از شر همین انتخابات تقلبی هم راحت کند.

ولی فقیه و کارگزاران او که در داخل کشور پشتیبانی برای خود نمی بینند در صددند با جلب بنیاد گرایان اسلامی منطقه، تهدید هائی برای قدرت های جهانی ایجاد کرده از این طریق با کسب امتیازاتی موقعیت خود را بهبود بخشند. بحران سازی در زمینه هسته ای، انکار هولوکاست، طرح ظهور امام زمان، ضرورت حکومت جهانی اسلام و پشتیبانی مادی و لوژیستیکی از بنیاد گرایان اسلامی در کشورهای عربی از این زاویه قابل توضیح است.

دخالت شورای نگهبان و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری حتی در چهار چوب بسیار محدود این نظام، بحران مشروعیت رژِیم و اینکه ولی فقیه در موقعیت کنونی فقط به بخش های افراطی و خاصی از نظام توجه دارد و موقعیت خود را از جانب سایر بخش ها در خطر می بیند  عیان تر نموده است.

اطلاعاتی که تا کنون از مذاکرات مربوط به بحران انرژی هسته ای با کشورهای غربی به بیرون درز کرده، حاکی از آنست که کشورهای طرف مذاکره با استفاده صلح آمیز ایران از انرژی اتمی مشکل اساسی ندارند. مشکل آنها خود حکومت است که با برنامه های غیر شفاف هسته ای در صدد بهبود موقعیت خویش است. حکومت بدین منظور منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره انداخته است.

خطراتی که امروز کشور را تهدید می کند زائیده بحران سازی حکومت، متکی نبودن آن به رای و نظر مردم و بالاخره فقدان مشروعیت آن است. روشن است که این فقدان با حل بحران هسته ای مرتفع نخواهد شد و رژیم در آینده نیز با ایجاد بحران های جدید جامعه و مردم ایران را به گروگان خواهد گرفت.

تا زمانی که مردم متشکل نبوده، با اعتراضات سراسری به شیوه های مدنی قدرت خود را به نمایش نگذاشته، رژیم را مجبور به قبول برگزاری انتخابات آزاد نکرده اند، بحران ها پایان نیافته و جامعه کماکان با خطرات بزرگی از درون و بیرون تهدید خواهد شد.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

بيست و دوم شهريور 1385 برابر سیزدهم سپتامبر 2006

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران