بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

پیام

به سمینار مسائل قومی و وحدت ملی ایران

در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورث ریج
لس آنجلس - کالیفرنیا
در تاریخ شنبه 30 سپتامبر  2006

یاران عزیز، سازمان های جبهه ملی ایران در آمریکا،

بررسی مسائل قومی، ارائه نظرات و راه حل های مناسب برای حل این مسائل به ویژه در شرائط کنونی که بی توجهی کامل به آنها و ادامه سیاست زور و سرکوب از طرف جمهوری اسلامی به انباشت خواسته ها و نومیدی از بهبود وضع در مناطقی به عکس العمل های شدید انجامیده و عده ای را هم به فکر سوء استفاده از این تنش ها انداخته است، اقدامی به موقع و حائز اهمیت میباشد. امیدواریم این سمینار و ادامه آن در فرصت های دیگر بتواند به پیدا کردن راه حل ها و رسیدن به تفاهم بیشتر کمک کرده، نتایج مثبتی برای حفظ وحدت ملی ایرانیان داشته باشد.

با آرزوی موفقیت کامل برای سمینار

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

پنجم مهر 1385 برابر بيست و هفتم سپتامبر 2006

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران