بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

گرامی باد خاطره 29 اسفند

در 29 اسفند 1329 یکی از خواسته های سیاسی ملیون ایران و یکی از آرزوهای دیرینه ملت یعنی کسب استقلال مملکت  با وجود تلاشهای مذبوحانه استعمار پیر انگلیس، مقاومت ارتجاع داخلی بسرکردگی دربار و کوشش نیروهای وابسته به خارج عملی شد. مصدق در وصف آن روز میگوید: "جبهه ملی که خود را نماينده تمايلات و افکار اصلاح طلبانه و استقلال خواهانه ملت ايران ميداند با تصميم قاطع برای ملی کردن نفت در سراسر کشور ايران شروع به اقدام کرد و با تکيه به احساسات و افکار عمومی ملت ايران و جلب توجه مطبوعات و افراد موثر و مفيد خارج از مجلس موفق شد که اين تصميم را بصورت قانون از تصويب مجلس شورايملی بگذراند".

تاثیر ماندگاری که 29 اسفند بر جامعه ایرانی گذاشته، باعث شده است ،که هر دیکتاتوری که بر این مملکت حکم میراند سعی نماید این موفقیت را به نفع خود غصب کند. شاه مدعی بود که او نفت را ملی نموده، و رهبران نظام جمهوری اسلامی نیز با بحرانی شدن برنامه اتمی در صدد برآمده اند تا با تکیه بر این خاطره فراموش نشدنی در ذهن مردم ایران، برنامه اتمی خویش  و ملی شدن صنعت نفت را یکسان جلوه داده و بر ضرورت پافشاری در ادامه غنی سازی اورانیوم بدان استناد کنند. و از همین رو، مقایسه بین برنامه اتمی و ملی شدن صنعت نفت به تازگی مورد تاکید آنان قرار گرفته است، در رادیو تلویزیون و تارنماهای خود باز بیاد مصدق و ملی شدن افتاده اند. آنان که تا دیروز همچون رژیم سلف خود به تحریف تاریخ میپرداختند و میخواستند مبارزات مردم ایران در پیروزی جنبش مشروطه را به شیخ فضل الله نوری نسبت دهند و حاصل مبارزه مردم برای کسب آزادی و استقلال به رهبری مصدق را نتیجه سیاستهای کاشانی و تروریست های فدائیان اسلام معرفی کنند. اکنون میخواهند همچون سال 57 که مشتی آخوند فریبکار با اغفال مردم حاصل مبارزات آنان را بطور کامل به نفع خود غصب نمودند بار دیگر با استفاده از نام او برنامه های خانمان بر انداز خود را اجرا نمایند. غافل از اینکه "آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت". مردم ایران اکنون به فریبکاری این طایفه پی برده اند. امروز مصدق در جامعه ما بعنوان سمبل ملی گرایی سکولار معرفی شده، کمتر اجتماع دانشجویی است که جوانانی که در نظام جمهوری اسلامی متولد شده به مدرسه رفته اند، و به ظاهر اسلامی تربیت شده اند در آن از مصدق بعنوان رهبر مبارزات استقلال طلبانه مردم ایران یادی نکنند. امروز اکثر روشنفکران این مملکت برخلاف تعداد قلیلی مرتجع شاه اللهی و چماق بدست حزب اللهی پیمودن راه مصدق را برای خروج از بن بستی که نظام جمهوری اسلامی مملکت ما را بدان کشانده است در عمل و حرف و قلم توصیه میکنند. با اینکه خمینی مصدق را "مسلم" (نمی دانست، که بود) امروز او پیشوای این ملت است و خود خمینی مغضوب تاریخ.

امروز پاسخ به آنهائی را که دستیابی به انرژی اتمی و ملی کردن صنعت نفت را یکسان می دانند در تارنمای مدافع جمهوری اسلامی بازتاب از زبان مردم می خوانیم: "آقای محترم چرا خلط مبحث می كنيد تاريخ ملی شدن صنعت نفت را دقيق بخوانيد و نحوه دستيابی به انرژی هسته ای را هم بررسی كنيد. چه تناسبی ميان اين دو هست؟ راه مصدق و احمدی نژاد يكی نيست. خودشان هم از يك جنس نيستند. يكی برای اعتلای ايران و ديگری توسعه شيعه و تفكر ظهور را پيگيری ميكند. يكی برای رسيدن به حق راه حل حقوقی و منطق را پيش ميگيرد و در صحنه های جهانی از حق ايران دفاع و آن را محقق ميكند و ديگری سوار قطاری بدون ترمز شده است. يكی شب و روز و با خزانه ای خالی با پشتوانه ملی مبارزه می كند و ديگری مردم را با شعار های نا محقق دور و حلقه خودی و غير خودی را تنگ ميكند. اگر شما تاريخ معاصر را خوب بررسی كرده باشيد خواهيد فهميد شعبان بی مخ و پدرش پای منبر چه كسی مينشستند و مردم جاويد شاه گو از كجا ها روانه خيابان ها شدند. كمی هم انصاف داشته باشيد. بد نيست رسانه های خارجی همه را زير سئوال می برند و شما با تحليل غلط صحه بر مطالب آنان نگذاريد. امروز بايد همه مردم حساسيت زمان را درك كنيم تا با اين قطار بی ترمز سر از دره در نياوريم".

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

یکشنبه 27 اسفند 1385 برابر 18 مارس 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران