بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

بمناسبت درگذشت دکتر پرویز ورجاوند

با کمال تاسف و اندوه از خبر در گذشت دکتر پرویز ورجاوند عضو شورایعالی جبهه ملی ایران آگاهی یافتیم.

دکتر ورجاوند از آغاز جوانی یکی از مبارزان فعال و سخت کوش نهضت ملی بود. او مبارزه سیاسی را از دوران تحصیلات دبیرستان که مقارن اوج نهضت ملی ایران به رهبری زنده یاد دکتر مصدق بود آغاز کرد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی همراه با بخشی از یاران سیاسی خود چندی در صفوف نهضت مقاومت ملی که در دوران سرکوب و خفقان کودتا برای مبارزه ای نیمه پنهان تشکیل شده بود فعالیت کرد. او پس از پایان تحصیلات خود در دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به منظور اخذ دکترا در رشته باستان شناسی رهسپار پاریس شد.

پرویز ورجاوند در دوران اقامت خود در پاریس که مصادف با تجدید فعالیت جبهه ملی ایران در داخل کشور و در نتیجه تاسیس جبهه ملی ایران در اروپا و آمریکا بود از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکرد و نقش موثری بر عهده گرفت.

پس از سقوط دولت موقت مهندس بازرگان که در آن کفالت فرهنگ و هنر را بر عهده داشت دکتر ورجاوند همواره در صفوف مقاومت در برابر نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی حضور داشت.

یاد و نامش همواره نزد دوستداران ایران و مشتاقان آزادی گرامی باد

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شنبه 20 خرداد 1386 برابر 10 ژوئن 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران