بازگشت به صفحه اول

 
 
 

یادبود

بر سنگ مزار شاپور بختیار و همکار جوانش سروش کتبه این شعر حافظ حک است:

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

15 مرداد 1386 برابر 6 اوت  2007 سالروز قتل دکتر شاپور بختیار به دست آدمکشان جمهوری اسلامی است.  بختیار از رهبران ملی بود که بر خلاف اکثر شخصیت های سیاسی آن دوران به دام فریبکاری های آخوند خمینی نیافتاد، خطر ظهور یک دیکتاتوری جدید تحت لوای مذهب را به روشنی دید و با تمام وجود تلاش نمود ملت ایران را از افتادن به این دام خطرناک برحذر دارد. او به این هم بسنده نکرد و در دوران اقامت اجباری خود در خارج از کشور حتی لحظه ای از مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران از پای ننشست، پرچمدار مبارزه علیه دیکتاتوری آخوند بود و بنا به عهدی که بویژه در روز قبول نخست وزیری با ملت ایران بسته بود جان خود را نیز در این راه گذاشت. وفاداران، هواداران و دوستان شاپور بختیار یاد او را در سالروز قتل او 15 مرداد 1386 برابر 6 اوت  2007 در ساعت 16 در گورستان مونپارناس پاریس گرامی میدارند.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به دکتر بختيار