بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

پیام نوروزی نهضت مقاومت ملی ایران

در شرائطی که اکثریت مردم آهی در بساط ندارند و به علت گرانی به سختی قادرند، عید نوروز را جشن بگیرند؛ هنگامی  که زنان دلاوری که  برای احقاق حقوق حقه خود به پا خاسته اند، دانشجویانی که برای آزادی مبارزه کرده اند و  فعالین کارگری که جز تلاش برای بهبود وضع زندگی خود گناهی ندارند، شلاق خورده و در زندان بسر میبرند، در حالی که هزاران هزار کارکنان جامعه بیکارند، هزاران هزار دهقان بیکار و بی زمین آواره شهرها شده اند، تولید به حد اقل خود رسیده است و بالاخره هنگامی که میدانیم  در سال آینده نیز فساد حکومت و بحران اقتصادی زندگی مردم را بمراتب تلخ تر خواهد کرد و حکومت جهل و دروغ همانند سی سال گذشته جز وعده های توخالی تحویل آنان نخواهد داد، از خود می پرسیم آیا میتوان در چنین شرائطی از عید و یا جشن صحبت کرد؟

اما وقتی بیاد میآوریم که نوروز عید ملی و نشانه همبستگی ما ایرانیان است. بیاد میآوریم که دشمنان ملت همواره تمام کوشش خود را برای مقابله با مفهموم ملت و از میان بردن نمادهای های ملی منجمله عید نوروز به کار گرفته و در صددند کشور ما را به گورستانی تاریک و غم زده تبدیل کنند، میبنیم که علی رغم همه مشکلات یاد شده، برگزاری مراسم نوروز و شرکت در جشن و شادی ، در کنار بزرگداشت این سنت باستانی، یک مقاومت ملی در مقابل استبداد حاکم نیز هست.

ملت ایران با تاریخ پرتحرک و کهنسال خویش بارها علی رغم مصیبت های مشابهی سنن، فرهنگ و همبستگی خود را حفظ کرده و مطمئنا حکومت جاهلان و نظام دیکتاتوری دینی نیز نخواهد توانست سنت، فرهنگ و همبستگی ملی ایرانیان را دچار مخاطره کند. ما اطمینان داریم که پرانتز سیاه این دیکتاتوری منحوس با کوشش همه جانبه ملت ایران بسته خواهد شد و به جای آن حکومتی که حافظ و ضامن حقوق و آزادی های مردم و نماینده واقعی آنان است مستقر خواهد گردید.

پس عید نوروز را مثل همیشه به مردم ایران تبریک میگوئیم و علی رغم همه سختی ها، برای همه ایرانیان،  روزهائی مملو از شادی و پیروزی را  آرزومندیم. باشد که با گسترش یک مقاومت همه جانبه و ملی بتوانیم در نائل شدن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نوروزی واقعی را در شادی و سرور کامل جشن بگیریم.

ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

نوروز 1388

www.namir.info

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران