بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

تسلیت

با کمال تآسف اطلاع یافتیم که آقای دکتر صادق صدریه همرزم صمیمی و وفادار دکتر بختیار، رئیس سابق هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران، دیپلمات برجسته و کسی که پس از روی کار آمدن نظام ولایت فقیه در ایران با صمیمیت و بصورتی خسته ناپذیر تمام توان خود را در خدمت پیشرفت آرمانهای ملی مردم ایران قرار داده بود دیروز دار فانی را وداع گفت. نهضت مقاومت ملی ایران درگذشت  این شخصیت عالی مقام را به اعضای خانواده محترمشان بخصوص به سر کار خانم مریم صدریه و کلیه دوستان و همراهان ایشان تسلیت میگوید.

پانزدهم آبان 1388

مهندس حسین اسدی

رئیس هیاُت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران

www.namir.info

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران