بازگشت به صفحه اول

 
 
 

تسليت بمناسبت درگذشت دکتر صادق صدریه

با کمال تأسف خبرشدیم که دکتر صادق صدریه دیپلمات والای ایران و شخصیت برجسته نهضت مقاومت ملی ایران در کانادا چشم از جهان فرو بست.

دکتر صدریه آخرین سفیرکبیر ایران در کشور آلمان بود که با بقدرت رسیدن دستاربندان از سمت خود کناره گرفت و با ورود دکتر بختیار به پاریس به دکتر بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران پیوست و به همراه زنده یاد دکتر احمد میرفندرسکی از نزدیک ترین مشاوران دکتر بختیار در امور بین اللملی گردید.

ایمان و اعتقاد او به مبارزه سیاسی و دستجمعی بود. که چندین بار از طرف شورای نهضت مقاومت ملی بعنوان رئیس هئیت اجرائی نهضت انتخاب گردید.

یکی از مهمترین خدمات او به میهن خود، تدوین عهدنامه مرزی با کشور عراق بشمار می آید که به اختلافات مرزی بسیار قدیمی که از زمان حضور مستعمراتی انگلستان، و مربوط به دوران تحت الحمایگی بر عراق بود پایان داد و حاکمیت ایران را بر اساس حقوق بین الملل در مناطق مرزی مورد اختلاف، تثبیت نمود که به عهدنامه 1975 با  ایران و عراق معروف گردید.

در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، در برابر اصرار سردمداران جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و شعارهای "جنگ ، جنگ تا آزادی قدس" دکتر صدریه مدافع قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که هر دو کشور را به برگشت به مواضع قبل از جنگ وادار میکرد. دکتر صدریه هم براین باور بود که در حساب قدرتهای بزرگ این جنگ، باید بدون برنده پایان یابد و ادامه جنگ جز مصیبت بیشتر برای ملت های ایران ، عراق ثمربیشتری نخواهد داشت .

دکتر صادق صدریه بعد از قتل دکتر شاپور بختیار نیز باز دست از مبارزه باز نکشید و با وفاداری به آرمانهای نهضت مقاومت ملی دوستان خود را یار و راهنما بود.

نهضت مقاومت ملی ایران ضمن هم دردی به خانواده محترم ایشان و بخصوص خانم  مریم شیخ الاسلامی خود را در این غم بزرگ شریک  میداند.

شورای نهضت مقاومت ملی ایران

مهندس حمید ذوالنور

15 آبان  1388

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران