بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 نهضت مقاومت ملی ایران

اعدام جوانان بیگناه ایران را به شدت محکوم می کند

و آن را نشانه ی وحشت نظام از مردم می داند

خبر گزاری های جهان امروز خبر اعدام دو نفر به نام‌های محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی پور از شرکت کنندکان در تظاهرات کسترده مردم ایران علیه نظام ولی فقیه را، که  به  اتهامات واهی محاربه با خدا، نظام جمهوری اسلامی و عضویت درگروه "مجاهدین خلق" و" انجمن پادشاهی ایران" محکوم به  اعدام گردیده بوند، اعلام کردند.

این دونفر از میان 11 نفری انتخاب شده بودند که تاکنون از طرف بیداد گاه های جمهوری اسلامی متهم به ارتکاب "جرائم" مشابهی  گردیده اند و حکم اعدام برایشان صادر شده است ، واعدام آنان  مقدمه ای بود بر اعدام 9 نفر دیگر که هر لحظه امکان  اجرای احکام صادرشده در باره آ نان نیز وجود دارد.

آقای خامنه ای و  دولت  منتصب او برای سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران تا کنون از تمام حربه هایی که در اختیار داشته اند استفاده نموده اند. آنان دیر زمانی است که فعالان  سیاسی  و فر هنگی، روزنامه نگاران معترض، دانشجویان غیور و بالاًخره زنان وجوانان آزاده و معترض را به بهانه های واهی  به زندان افکنده ، مضحکه ی محاکمات دسته جمعی  را براه انداخته و برای تحقیر"متهمین" و عبرت مردم از تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی خود آن را به نمایش گذاشته اند؛   ندا را در مقابل دیدگان جهانیان به قتل رسانده اند، جوانان معترض را در شگنجه گاه های به فجیعترین شکل ممکنه به هلاکت رسانده اند،

معتر ضین را با  به زیرانداختن از پلها شهید نموده اند، با عبور چند باره با اتومبیل از روی انسان بی گناهی اورا به قتل رسانده اند، فیزیکدان دانشمندی را قربانی تروریسم دولتی نموده اند، و بالاًخره ا و باش طرفدار خود را بجان مردم انداخته اند،  وتا کنون بیش از صدنفر از تظاهر کنندگان رابدست آنان به قتل رسانده و چندین صد نفر را مجروح و روانه زندان های خود نموده اند،. اما با وجود این همه جنایتی که مرتکب گردیده اند نتوانسته اند کوچکترین  خللی در اراده مردم ایران در اعتراض علیه نظام ولایت فقیه واد آورند.

حاصل این جنایات تا کنون نه تنها باعث خاموش شدن آتش اعتراض جنبش آزادیخواهانه مردم نشده  که  بالعکس باعث گردیده است که اعتراضات اولیه مردم علیه تقلب در انتخابات که  با شعار" رای من گ کجاست؟"، اعتراضی بود که اگر خامنه ای مرتکب اشتباه فاحش خروج تقلبی  فرد منفور و بی لیاقتی جون احمدی نژاد از صندوق های  آراء مردم نشده بود می توانست به این شکل و با این حدت و وسعت آغاز نگردد، و به این سرعت به جنبشی تبدیل نگردد که شعارهای  "مرگ بر دیکتاتور"، "مرک بر خامنه ای  ، " آزادی ،  استقلال ، جمهوری ایرانی، را جانشین شعار اولیه نموده است، جنبشی که اصل نظام را هدف گرفته است، و تمام جنایاتی که بر شمردیم نتواسته است قادر به خاموش ساختن آن نگردیده است .

اگر چه تحمل اعدام این دو جوان بی گناه نیز برای مردم ما دردناک و دشوار است ولی  مطمئنأ  برای نظام نیز حاصل دیگری جز اضا فه شدن ورقی دیگر بر پرونده ی جنایات  خامنه ای و دستیارانش نخواهد داشت. چه مردم ایران تصمیم خود را بر ادامه مبارزه ی مسالمت آمیز تا بر قراری نظامی متکی به راًی و اراده ملت ایران گرفته اند  و تا رسیدن به این هدف از پای نخواهند نشست.

ما  از تمام آزادی خواهان جهان انتظار داریم  اجازه ندهند که رژیمی برای طولانی تر کردن عمر فلاکت بار

 خود هر روز جوانان بی کناه بیشتری را قر بانی نماید. مردم ایران محمدرضا علی‌زمانی و

آرش رحمانی پور را قر بانیان راه آزادی و نجات خود بدست  رژیم مرگ و و حشت جمهوری اسلا می تلقی

نموده و دیری نخواهد گذشت که آمرین این جنایا ت را به سزای اعمال خود خواهند رسانید

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

جمعه نهم بهمن 1388  برابر با 29 ژانویه 2010

www.namir.info

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران