بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

"با چند سال زندان کار درست نمی‌شود.

اين عواطف بچگانه را کنار بگذاريد.

 ما معتقديم مجرم اصولاً محاکمه ندارد و بايد او را کشت.

تنها بايد هويت آنان را ثابت کرد و بعد آن ها را کشت."

  آيت‌الله خمينی

و فرزندان خلف او حتی زحمت اثبات هویت جوانان را بخود ندادند، و آنان راکشتند.

 

22 خرداد ماه سالروز قیام مردم ایران بر علیه استبداد دینی

 برای دستیابی به حرمت و حاکمیت خود

مبارزات مردم ایران در امتداد جنبش مشروطه برای مهار حکام مستبد و استقرار قانون و در راه استقرار حاکمیت ملی اگر چه تا کنون اشکال متفاوتی بخود گرفته است، ولی هیچگاه  دچار وقفه نشده  و راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.

این مبارزه اگرچه تا کنون به نتیجه مطلوب خود نرسیده و پس از هر پیروزی مجددآ توسط حاکمین مستبد سرکوب شده است، اما تاریخ یک صد ساله اخیر گواه آن است که ملت ایران در این راه هرگز از پا ننشسته و برای کسب آزادی و حق حاکمیت از دست رفته خویش پس ازهر ضربه ارتجاع دو باره بپا خاسته است.

خیزش مردم در 22 خرداد 1388 نیز قیام دیگری است که گرچه به نام اعتراض به تقلب در انتخابات شکل گرفت، ولی از آنجا که تقلب در انتخابات در جمهوری اسلامی از ابتدای این نظام  وجود داشته و پدیده تازه ای نیست، و گر چه تقلب این بار مفتضحانه تر از گذشته بود، علت اصلی جنبش اعتراضی جدید را باید در آزادی کشی  وستم مستمری دانست که رهبران نظام جمهوری اسلامی از 31 سال پیش تا کنون نسبت به مردم ایران روا داشته اند.

رهبران نظام جمهوری اسلامی دراین پندار بسر می برند که با کشتار و سرکوب و زندان توانسته اند قیام مسالمت آمیزمردم را خاموش و مضمحل نمایند ، غافل از اینکه از روزی که  آنان با یورش پاسداران و بسیجیان مزدور خود به طور خشونت آميز اعتراض صلح جويانه وعظيم مردم راسرکوب نمودند، غیر مشروع بودن رژیم بیش از پیش بر همه نمایان گشت. تجاوز آشکار اجامر ولی فقیه  به مردم، از یک طرف پوچ بودن مشروعیت الهی خامنه ای را بار دیگر آشکار ساخت، و از طرف دیگر نشان داد که خامنه ای نیز همچون همه  ديکتاتورها برای حفظ قدرت خود از اعمال هیچ جنایتی فرو گذارنمی کند. او چنان مستانه بر کرسی رهبری جمهوری اسلامی تکیه زده که  متوجه نیست که از جمهوری اسلامی جز یک دستگاه غارت و سرکوب چیزی باقی نمانده است.

22  خرداد و روز های پس از آن آغازی بود بر پایان جمهوری اسلامی،  تسریع در این روند اما

مستلزم   این است که:

اولا دوتن از کاندیدهای ریاست جمهوری که با ایستادگی در مقابل ولی فقیه توانسته اند جایی در کنار جنبش اعتراضی مردم داشته باشند، دست از توهم رسیدن به مدینه فاضله ای که خمینی وعده آن را میداد بردارند، و قبول نمایند که خمینی شخص سنگدلی بود که  برای رسیدن به قدرت نامحدود خود از اعمال هیچ جنایتی احتراز نمیکرد. انان باید قبول نمایند که سنگ بنای آنچه خمینی پایه گذاری کرده است از اول کچ گذاشته شده و این بنا دیر یا زود  بر سر تمام کسانی که در ساختن آن باو کمک کرده اند فرو می ریزد.

اکنون زمان آن رسیده که همه مردم ایران دست بدست هم داده و یکپارچه راه کسانی را که قصد نابودی مملکت را دارند سد کنند. آنچه مردم در انتخابات 22 خرداد نشان دادند حاکی از این بود که آنان حاضرند برای ر سیدن به مقصد نهایی حتی هر راه دشور و پر فراز و نشیبی را طی کنند؛ اما به این شرط  که این بارمقصد همان نباشد که 31 سال پیش بر آنان تحمیل شد؛ مقصدی که به استقرار نظام ولایت فقیه منجر گردید و حال مردم باید بهایی بس سنگین برای برافکندن آن بپردازند.

اگر دکتر بختیار در سال 57  با شجاعت کم نظیر به آنان که در آرزوی آزادی به دنبال خمینی روان شدند ندا در داد که پایان آن راه سرابی بیش نیست  صدایش در میان هیا هوی های خیابانی شنیده نشد؛ هرچند که در  آن زمان مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم به فاجعه ای انجامید که هنوزشاهد آنیم؛ هرچند که او با ایستادگی و بیباکی به استبداد عمامه  و نعلین نه گفت تا جایی که برای خاموش کردن صدای او دوبار به تروریست های مزدور متوسل شدند و هربار برای آزادی تروریست ها گروکان گرفتند، اما این بار نباید مردم را دو باره به همان راه کشانید و همان خطای عظیم را تکرار کرد، بلکه بایستی مشترکآ از طرق مسالمت آمیز ولی با قاطعیت کامل هدف غایی ملت را که رسیدن به جامعه  دموکراتیک است دنبال کرد.

نهضت مقاومت ملی ایران که بر اساس بینش و منش بیانگذازخود و به پیروی ازهشدارهای زنده یاد دکترشاپور بختیار اولین سازمانی بود که پرچم مقاومت علیه نظام ولایت فقیه را بر افراشت معتقد است که تاریخ چند هزار ساله مملکت ما نشان داده است که ایرانیان صرف نظر از تعلقات دینی خویش همیشه ایرانی باقیمانده و تا کنون تواسته اند مشترکا بر مشکلات پیروز گردند. ما بر این باوریم که این بار نیز در ایجاد حکومتی متکی به رآی مردم  و بر پایه جدایی کامل دین از حکومت پیروز خواهند بود.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

20 خرداد 1389 برابر 10 جون 2010

http://www.namir.info

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران