بازگشت به صفحه اول

 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

یانکو، میانمار

سرکار محترم خانم آنگ سان سوكی،

شما تمام زندگی خود را وقف رسیدن به آزادی و دموکراسی مردم برمه نموده اید. با از خود گذشتگی و فدا کاری بی نظیر کلیه توان و امکانات  خود را  در خدمت منافع مردم وطنتان قرار داده و منافع عمومی را بر منافع شخصی مقدم شمرده اید. این شجاعت و فدا کاری و اعتقادتان به دموکراسی و آزادی انسانها، تحسین و احترام جامعه جهانی را به شما و مردم مبارز کشورتان که به شما یاری رسانده اند بر انگیخته است.

ما امیدواریم که بزودی، شما خواهید توانست با کمک مردم برمه که از آزادی شما خوشحال و به آینده بهتر امیدوار گشته اند قدم های موُثری در رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکراتیک بر دارید.

ما یقین داریم شما خواهید توانست هدایت مملکتان را به دموکراسی و آزادی برای ملت خود بدست گیرید، تا آنان بتوانند تحت حفاظت حکومت قانون و بر خاسته از خواست آنان به زندگی بهتری برسند. و به حقوقی که آنها را قادر نماید کرامت انسانی خود را برای التیام بخشیدن به زخم های چرکينی که در اثر دیکتاتوری بجامعه وارد آمده است دست یابند.

ما امیدواریم که قلبهای پرازامید مردم برمه که درانتظار شما بوده اند شما را در رسیدن بآنچه اعلام نموده اید

یاری دهند.

شما در رسیدن به مواضعی که اعلام نموده اید:

"ما می خواهیم مردم صاحب اختیار خویش باشند ، ما می خواهیم آنها را تقویت کنیم، ما می خواهیم با آماده کردن آنا ن با اخذ مدارک تخصصی خود قادر باشند کشور خویش را بسازند." میتوانید روی پشتیبانی مردم آزادیخواه و دموکرات جهان حسلب نمایید.

ما از آزادی شما خوشحال و به موفقیت شما و مردم برمه مطمین هستیم.

با احترام و آرزوی موفقیت

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شانزدهم نوامبر 2010

(ترجمه از متن انگلیسی)

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران