بازگشت به صفحه اول

 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

بمناسبت اول ماه می روز جهانی کارگران

 

دکتر شاپور بختیار بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران بر این عقیده بود که:

"نقش"کار" چه بر خاسته از اندیشه انسان باشد یا تن او سهم تعین کننده ای را در تولید ملی داراست. توجه ویژه به چنین عامل بنیادی را مبنای اساسی در توزیع ارزش افزوده ضروری میدانم و از آنجا که این معنی در دستگاه اقتصادی سوسیالیستی، در عالیترین شکل علمی و منطقی مورد توجه است، استقرار این نظام را  بعنوان یک مکانسیم تحقق بخش دادگری اجتماعی در دیده دارم و تحقق آنرا از اصول مرامی خود می شمارم."

مبانی اندیشه دکتر شاپور بختیار

 

جمهوری اسلامی در مملکت ما با اعمال سیاست های غلط اقتصادی و به تاراج دادن سرمایه ملی باعث این گردیده است که نه تنها ارزش واقعی "کار" و جایگاه آن درروند اقتصادی مملکت مخدوش گردد، و کارگران نتوانند بصورت عادلانه ازسهم خود در تولید ملی بهره گیرند، بلکه با اجازه دادن به مشتی دلال وابسته به خود در وارد کردن کالاهای بنجل خارجی باعث تعطیلی تعداد زیادی از مٶسسات تولیدی و بیکار نمودن هزاران نفر از کارگران گردیده است. علاوه بر این رژیم با جلوگیری از بنیان گذاری سندیکاهای مستقل و زندانی نمودن فعالین تشکل های کارگری کلیه حقوق مدنی کارگران را بصورت مستمر زیر پا میگذارد.

تحقق حقوق کارگران، تشکیل سندیکاهای مستقل و ازهمه مهمتر توزیع عادلانه ثروت ملی اما فقط در چارچوب یک حکومت دموکرات و متکی به رآی و اراده آزاد ملت ایران امکان پذیر است. ازاین رو به نظر ما کارگران ایران فریب وعده هایی که درعمل عدم قابلیت و کارآیی خودرا نشان داده اند نخورده، و در مرحله کنونی با شرکت فعال در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران وظیفه عمده خود را کمک به تحقق شرایطی نموده اند که استقرار چنین حکومتی را ممکن سازد.

 

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با  اول ماه مه ۲۰۱۱

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران