بازگشت به صفحه اول  
 
 

سرتيپ محمد تقي رياحي

محمد تقي رياحي در ۱۲۸۹ در اصفهان به دنيا آمد.پس از تحصيلات متوسطه وارد دانشكدة افسري شد و به فرانسه اعزام شد و پس از  طي رشتة توپخانه وارد مدرسة عالي پلي تكنيك فرانسه شد و با كساني چون مهندس حسيبي و مهندس زيرك زاده همدوره شده و در رشتة هيدروليك ديپلم مهندسي گرفت.

او پس از بازگشت به ايران ضمن انجام وظايف نظامي در دانشكدة فني تهران هم به تدريس پرداخت و در سال ۱۳۳۰ با درجة سرتيپي به رياست ادارة تسليحات ارتش رسيد و سازمان جديدي براي آن بنيان نهاد كه با اصول فني و تكنولوژي كشورهاي پيشرفته برابري مي‌كرد و در اثر هم نشيني با دوستانش در حزب ايران به اين حزب گرايش پيدا كرد.به دنبال ملي شدن نفت رياحي به رياست پالايشگاه آبادان منصوب شد و چرخهاي صنعت را به گردش در آورد.پس از ۹ اسفند و عزل بهارمست از رياست ستاد ارتش با اعمال نفوذ حزب ايران رياحي به رياست ستاد ارتش رسيد كه موجب انتقاد فراواني از سوي افسران ملي شد چرا كه  رياحي در عين حال كه افسري متخصص و با سواد بود ولي فاقد خصوصيات لازم نظامي بود .

شب ۲۴ مرداد كه شايعة كودتا فراگير شده بود مصدق از رياحي به دليل عدم اجراي صحيح دستوراتش بازخواست كرد ولي در نهايت با واكنش به موقع مصدق و حضور رياحي در محل كارش كودتا خنثي شد.پس از كودتاي ۲۸ مرداد هم رياحي به نحو مناسبي در دادگاه حضور نيافت و با ضعف برخورد كرد و حتي از اطاعت دستورات دکتر مصدق هم ابراز پشيماني کرده بود و به زندان كوتاه مدتي محكوم شد و پس از مدتي از زندان آزاد شده و به فرانسه رفت.رياحي پس از انقلاب مدت كوتاهي وزير دفاع بازرگان بود و در نهايت به دليل مشكلاتي استعفا داده و به فرانسه رفت و در سال ۱۳۶۷ در شهر نيس در گذشت.

منابع : سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم

             مصدق در محکمه نظامي / جليل بزرگمهر / انتشارات دوستان و ...

 به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق