بازگشت به صفحه اول  
 
 

سيد محمود نريمان

محمود نريمان در ۱۲۷۲ در تهران به دنيا آمد. پس از تحصيلات ابتدايي به همراه خانواده‌اش به اروپا اعزام شد و در دانشگاه ژنو در رشتة بازرگاني دانشنامه گرفت. پس از بازگشت به ايران با سمت مترجم در وزارت ماليه استخدام شد و به مشاغلي چون رياست ادارة اقتصاد، رياست ضرابخانه، رياست محاكمات اداري و ... رسيد.

او در سال ۱۳۲۲ به معاونت وزارت دارائي منصوب شد و سپس وزير دارائي و بعد وزير راه و شهردار تهران شد. در سال ۱۳۲۴ وزارت پست و تلگراف و تلفن را عهده دار شد و همكاري نزديكي با اللهيار صالح برقرار كرد و به دليل حضور در كابينة حكيم الملك، دكتر مصدق را از نيت شوم ۳ كشور آمريكا، انگلستان و شوروي در تشكيل كميسيون ۳ جانبه براي نظارت سياسي در امور ايران مطلع كرد كه در نتيجه مصدق به مخالفت قاطع با آن اقدام كرد.

در جريان انتخابات مجلس شانزدهم نريمان به همراه مصدق در دربار تحصن كرد و به عضويت جبهة ملي درآمد و يكي از ياران وفادار مصدق شد و در دورة هفدهم هم از نمايندگان حامي مصدق بود و حتي در حمايت از مليون با نمايندگان مخالف درگيري پيدا كرد. نريمان از صبح ۲۸ مرداد در منزل مصدق بود و با فشار او و تهديدش به خودكشي، مصدق حاضر به خروج از خانه شد و بعدا او هم دستگير شد.

نريمان يكي از پاكدامن ترين وزيران دارائي بود كه از مال دنيا كمترين بهره‌اي نداشت و تا آخر عمر در عسرت و تنگدستي زندگي مي‌كرد و در ۵ فروردين ۱۳۴۰ درگذشت. اجتماع عظيم مردم تهران در تشييع جنازة او و مراسم ختمش به تنهائي نشانة   سپاسگزاري و قدرداني مردم از اين خدمتگزار صديق و مدافع سرسخت جنبش ضد استعماري بود. لازم به ذكر است كه حاج محمد حسن شمشيري هزينة كفن و دفن او را تقبل كرده و برايش آرامگاهي در گورستان قلهك تهيه كرده بود كه متاسفانه چندي پيش تخريب شد.

منبع: سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم

به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق